Komunikat o liczbie i wartości wniosków o dofinansowanie złożonych w Konkursie 5 projektu Sieć Otwartych Innowacji

Zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu przeprowadzenia konkursu na transfer Technologii nr 5/2021 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że wg stanu na godzinę 23.59 dnia 13 grudnia 2021 r. za pośrednictwem systemu ISOP złożono czterdzieści trzy Wnioski o powierzenie grantu na transfer Technologii, z których trzynaście nie uzyskało pozytywnej rekomendacji na etapie oceny formalnej.

Łączna wartości wnioskowanego dofinansowania dla 30 wniosków wynosi 12.187.306,74 PLN.

Alokacja w Konkursie wynosi 12.500.000,00 zł. Obecne wykorzystanie alokacji wynosi obecnie 97,50%.

Zapraszamy do aplikowania w ramach konkursu.


Pozostałe artykuły