Czym jest SOI?

Sieć otwartych innowacji

Projekt unijny dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Kreujemywspieramy transakcje transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Dofinansowujemy zakup innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata.

Wspieramy przedsiębiorców MŚP

  • Brokerzy technologii SOI wspierają przedsiębiorców w wyborze najlepszej ścieżki rozwoju i przejściu przez proces złożenia wniosku o grant.
  • Oferujemy granty na usługi doradcze, w ramach których przedsiębiorcy otrzymują wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przygotowaniu transakcji transferu technologii i wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania.
  • Granty na transfer technologii umożliwiają częściowy zwrot kosztów zakupu licencji, patentu lub know-how rozwiązania, dzięki któremu przedsiębiorcy stają się bardziej konkurencyjni i zwiększają swoją produktywność.
Z grantów na transfer technologii skorzystali:
L.p. Nazwa Grantobiorcy Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota grantu (zł) Czas trwania umowy Numer umowy
1. SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o. Ulepszenie usługi satelitarnego monitoringu pionowych przemieszczeń terenu i obiektów infrastruktury naziemnej z wykorzystaniem innowacyjnej technologii stabilnych rozpraszaczy 05.04.2018 172 000,00 01.04.2018 – 31.07.2018 SOI/TT/1/2018
2. Lekta AI Sp. z o. o. Zakup przez spółkę Lekta AI licencji na System Automatycznego Rozpoznawania Mowy w celu podniesienia innowacyjności oraz skrócenia czasu tworzenia Systemów Dialogowych klasy Enterprise 16.06.2018 856 040,00 01.06.2018 – 30.11.2018 SOI/TT/2/2018
3. PROFILEX Jerzy Malicki Pozyskanie technologii odlewania precyzyjnych wyrobów jubilerskich z platyny dla firmy Profilex 10.12.2018 392 920,00 01.11.2018 – 30.04.2019 SOI/TT/3/2018
4. Moder Anna P.H.U. Metering Zakup i wdrożenie do zasobów firmy Metering „technologii interaktywnej mapy odczytowej” z wodomierzy i modułów radiowych dla przedsiębiorstw wodociągowych i gmin 13.02.2019 277 310,00 01.01.2019 – 31.12.2019 SOI/TT/1/2019
5. Holmed Uzdrowisko Sp. z o.o. Nabycie praw autorskich do oprogramowania zarządzania szpitalem i monitorowania bezpieczeństwa pacjenta 10.05.2019 567 829,50 08.04.2019 – 31.10.2019 SOI/TT/2/2019
6. PHU „Technomex” Sp. z o.o. Zakup i wdrożenie patentów w obszarze nowoczesnej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami 20.05.2019 315 000,00 01.05.2019-31.12.2019 SOI/TT/3/2019
7. WS KOOPERACJA „PZL-MIELEC” Sp. z o.o. Zakup technologii łączenia i montażu struktur z wybranych stopów wytwarzanych metodą obróbki skrawaniem 11.10.2019 595 800,00 01.07.2019-31.12.2019 SOI/TT/4/2019
8. SatRevolution S.A. Zakup oprogramowania Album Designer 19 wykorzystywanego przy wytwarzaniu komponentów używanych do produkcji satelitów. 11.10.2019 53 991,00 28.06.2019 – 29.02.2020 SOI/TT/5/2019
9. Moder Anna P.H.U. „METERING” Nabycie technologii aktywnego monitorowania sieci wodociągowej przy użyciu inkasenckiego systemu radiowego odczytu wodomierzy 11.10.2019 235 950,00 29.06.2019 – 31.10.2020 SOI/TT/6/2019
10. MK Janura Sp. z o.o. Sp. k. Zakup technologii 3D – AEC Collection, umożliwiającej projektowanie obiektów o wysokim stopniu optymalizacji energochłonności i nakładów inwestycyjnych 20.11.2019 102 131,57 24.07.2019 – 30.10.2019 SOI/TT/7/2019
11. Tacakiewicz sp. z o.o. Ferma Kresek sp.k. Zastosowanie oprogramowania firmy Autodesk z kolekcji z zakresu architektury i budownictwa
(AEC Collection) pozwalającego na pracę w systemie BIM w nowoczesnym i profesjonalnym
biurze projektowym.
10.12.2019 190 505,00 31.08.2019 – 31.01.2020 SOI/TT/8/2019
12. SIGMA S.A. Wdrożenie innowacji procesowej z zakresu wytwarzania i projektowania produktów w celu zwiększenia konkurencyjności oraz produktywności firmy SIGMA S.A. 12.12.2019 269 522,22 01.11.2019-30.04.2020 SOI/TT/9/2019
13. UCEES Sp. z o.o. Sp. k. Wdrożenie parametrycznego modelowania informacji o budynku (BIM) w celu utrzymania spójności, aktualności i nieprzerwanego dostępu do informacji o projekcie w zintegrowanym środowisku cyfrowym 30.12.2019 113 470,83 26.09.2019–26.03.2020 SOI/TT/10/2019
14. K&L ART DESIGN Autorska Pracownia Projektowa Grzegorz Krychowski Zakup licencji z zakresu architektury oraz budownictwa – Architecture Engineering and Construction Collection z wdrożeniem zakupionej Technologii 13.01.2020 77 898,41 15.08.2019–17.01.2020 SOI/TT/1/2020
15. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Firmus” Sp. z o.o. Zakup licencji AutoCAD z kolekcji Product Design and Manufacturing Collection z wdrożeniem zakupionej Technologii 31.01.2020 52 595,51 01.09.2019–28.02.2020 SOI/TT/2/2020
16. Polak Meble Sp. z o.o. Sp.k. Wdrożenie innowacyjnego oprogramowania do przedsiębiorstwa Polak Meble szansą na jego rozwój 10.02.2020 137 025,00 01.11.2019–31.12.2020 SOI/TT/3/2020
17. Grupa WW Sp. z o. o. Transfer technologii, w postaci licencji systemu DMP wraz z Data Stream’em, do firmy Wnioskodawcy 27.03.2020 840 000,00 01.12.2019-31.03.2020 SOI/TT/4/2020
18. QZ Solutions Sp. z o.o. Technologia obrazowania hiperspektralnego w ocenie wegetacji roślin w rolnictwie precyzyjnym 03.04.2020 180 981,91 15.12.2019-31.05.2020 SOI/TT/5/2020
19. NewMedia Labs Sp. z o. o. Wdrożenie technologii Data Management Platform w celu zastosowania w branży HR 03.04.2020 840 000,00 23.03.2020–31.12.2020 SOI/TT/6/2020
20. STALPROJEKT Biuro Architektoniczne s.c. Grzegorz Formella Adam Jowanowski Zakup i wdrożenie środowiska BIM w Biurze Architektonicznym STALPROJEKT 17.04.2020 93 307,50 15.04.2020–15.05.2020 SOI/TT/7/2020
21. Industria Project Sp. z o.o. Wdrożenie procesu realizacji usług z wykorzystaniem Technologii informatycznych pakietu Architecture Engineering 30.04.2020 356 914,90 03.02.2020–31.08.2020 SOI/TT/8/2020
22. SYDERAL Polska Sp. z o.o. Zakup licencji na oprogramowanie Riviera-PRO służącego do symulacji zachowania modułów projektowanych na układy FPGA 01.06.2020 55 260,00 21.10.2019–30.04.2020 SOI/TT/9/2020
23. Sanidraft Tomasz Pilżys Zwiększenie zdolności produkcyjnych przez transfer innowacyjnego oprogramowania wspomagającego projektowanie komputerowe w budownictwie 11.05.2020 59 282,99 08.11.2019–30.06.2020 SOI/TT/10/2020
24. Maciej Konrad Saczuk „Whitemoose” Automatyzacja procesów projektowych dzięki wdrożeniu technologii Autodesk, Architecture, Engieering and Construction Collection 30.04.2020 149 990,40 02.12.2019–31.05.2020 SOI/TT/11/2020
25. SALVAGE Sp.z o.o. Zakup licencji z zakresu architektury oraz budownictwa – Autodesk Architecture Engineering and Construction Collection (AEC) oraz Autodesk BIM360 wraz z wdrożeniem zakupionych Technologii 12.05.2020 568 631,00 01.11.2019–30.06.2020 SOI/TT/12/2020
26. CDF Architekci Sp. z o.o. Sp.k. Proces wdrożeniowy polegający na aktualizacji licencji programu Archicad 10 do wersji ArchiCAD 23 dla siedemnastu indywidualnych stanowisk pracowniczych 26.04.06.2020 65 070,00 26.09.2019–15.10.2019 SOI/TT/13/2020
27. Design Construction Studio spółka cywilna Andrzej Redmerski, Robert Modzelewski, Agnieszka Redmerska, Edyta Modzelewska Zakup i wdrożenie technologi Architecture Engineering and Construction Collection 03.06.2020 59 635,17 07.12.2019–31.07.2020 SOI/TT/14/2020
28. RBS Robotics Sp. z o.o. Zakup innowacyjnego oprogramowania w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku usług robotyzacji oraz automatyzacji procesów produkcyjnych 04.06.2020 59 400,00 20.12.2019–30.06.2020 SOI/TT/15/2020
29. Konstruktor Group Sp. z o.o. Wdrożenie innowacyjnej licencji 3-letniej AEC Collection dla spółki Konstruktor group sp. z o.o. 18.06.2020 48 168,00 26.11.2019–30.06.2020 SOI/TT/16/2020
30. Astronika Sp. z o.o. Product Design and Manufacturing Collection 17.06.2020 84 289,10 03.10.2019–09.10.2019 SOI/TT/17/2020
31. Little Big Data Sp. z o.o. Inwestycja w technologię zarządzania danymi 09.06.2020 757 680,40 01.11.2019-30.06.2020 SOI/TT/18/2020
32. ZAPROM Tomasz Pruszyński Zakup oprogramowanie COPRA w celu wdrożenia innowacji procesowej w firmie ZAPROM Tomasz Pruszyński 18.06.2020 455 024,89 18.12.2019-31.08.2020 SOI/TT/19/2020
33. Listonic Sp. z o.o. Zakup licencji na system klasy Data Management Platform 01.07.2020 797 500,00 01.12.2019-31.08.2020 SOI/TT/20/2020
34. Bidlab Sp. z o.o. Wdrożenie nowej technologii do zarządzania danymi 28.07.2020 742 500,00 03.12.2019-30.09.2020 SOI/TT/24/2020
Z grantów na doradztwo skorzystali:
L.p. Nazwa Grantobiorcy Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota grantu (zł) Czas trwania umowy Numer umowy
1. MARKOFANI Dariusz Kopyto doradztwo technologiczne 08.11.2018 166 600,00 08.11.2018- 08.05.2019 SOI/D/1/2018
2. San Automaton Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 22.02.2019 166 600,00 22.02.2019-22.08.2019 SOI/D/1/2019
3. CC METAL S.C. doradztwo technologiczne 01.03.2019 166 600,00 01.03.2019-01.09.2019 SOI/D/2/2019
4. SPARTAN Łukasz Zając doradztwo technologiczne 29.03.2019 156 800,00 29.03.2019-29.09.2019 SOI/D/3/2019
5. REYU.COM Rafał Reinert doradztwo technologiczne 03.04.2019 166 600,00 03.04.2019-03.10.2019 SOI/D/4/2019
6. IDDQD Mateusz Pierzchlewski doradztwo technologiczne 04.04.2019 156 800,00 04.04.2019-04.10.2019 SOI/D/5/2019
7. Prima Auto Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 12.04.2019 156 800,00 12.04.2019-12.10.2019 SOI/D/6/2019
8. Axeline 24 Group Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 24.04.2019 166 600,00 24.04.2019-24.10.2019 SOI/D/7/2019
9. ESPACO Joanna Cieplak doradztwo technologiczne 07.06.2019 166 600,00 07.06.2019- 07.12.2019 SOI/D/8/2019
10. TEK INVESTMENTS Sp. z.o.o. doradztwo technologiczne 28.06.2019 166 600,00 28.06.2019- 28.12.2019 SOI/D/9/2019
11. 5ID Sp. z o. o. doradztwo technologiczne 12.07.2019 166 600,00 12.07.2019- 12.01.2020 SOI/D/10/2019
12. RC-TECH Sp. z o. o Sp. k. doradztwo technologiczne 22.07.2019 166 600,00 22.07.2019- 22.01.2020 SOI/D/11/2019
13. QZ Solutions Sp. z o.o. doradztwo w zakresie wyceny WNiP 07.08.2019 20 754,17 07.08.2019- 07.02.2020 SOI/D/13/2019
14. INS GROUP Sp. z o.o. sp.k. doradztwo technologiczne 21.08.2019 47 600,00 21.08.2019- 21.02.2020 SOI/D/14/2019
15. INS GROUP Sp. z o.o. sp.k. doradztwo w zakresie wyceny WNiP 21.08.2019 20 754,17 21.08.2019- 21.02.2020 SOI/D/15/2019
16. MSC Solutions Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 02.09.2019 166 600,00 02.09.2019- 02.03.2020 SOI/D/16/2019
17. Karowisko RC Krzysztof Lenart doradztwo technologiczne 10.09.2019 89 250,00 10.09.2019- 10.03.2020 SOI/D/17/2019
18. ZIKE LABS Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 11.09.2019 166 600,00 11.09.2019- 11.03.2020 SOI/D/18/2019
19. Biuro Turystyki Aktywnej Kompas Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 04.10.2019 166 600,00 04.10.2019- 04.04.2020 SOI/D/19/2019
20. Cartilago Sp. z o.o. doradztwo prawno-patentowe 18.10.2019 23 143,77 18.10.2019- 18.04.2020 SOI/D/20/2019
21. Praxi Software Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 27.11.2019 166 600,00 27.11.2019- 27.05.2020 SOI/D/21/2019
22. Axeline 24 Group Sp. z o. o. doradztwo w zakresie wyceny WNiP 29.11.2019 20 754,17 29.11.2019- 29.05.2020 SOI/D/26/2019
23. Horyzont Agencja Reklamowa – Sławomir Popek doradztwo technologiczne 02.01.2020 166 600,00 02.01.2020 – 02.07.2020 SOI/D/2/2020
24. Horizon Business Hub Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 07.01.2020 166 600,00 07.01.2020 – 07.07.2020 SOI/D/6/2020
25. Difes Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 14.01.2020 17 850,00 14.01.2020 – 14.07.2020 SOI/D/4/2020
26. Difes Sp. z o.o. doradztwo w zakresie wyceny WNiP 14.01.2020 20 754,17 14.01.2020 – 14.07.2020 SOI/D/5/2020
27. Ventus Solutions Sp. z o. o. doradztwo technologiczne 16.01.2020 166 600,00 16.01-16.07.2020 SOI/D/7/2020
28. ABI Media Holdings Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 23.01.2020 44 800,00 23.01-23.07.2020 SOI/D/8/2020
29. Fabryka E-biznesu Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 21.01.2020 166 600,00 21.01-21.07.2020 SOI/D/3/2020
30. RC-TECH Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 22.01.2020 166 600,00 22.01-22.07.2020 SOI/D/9/2020
31. Interactive Marketing Guide Sp. z o. o. doradztwo technologiczne 31.01.2020 44 800,00 31.01-31.07.2020 SOI/D/10/2020
32. Dailyfruits S.c. doradztwo technologiczne 04.02.2020 107 100,00 04.02.2020 04.08.2020 SOI/D/11/2020
33. Dailyfruits S.c. doradztwo w zakresie wyceny WNiP 04.02.2020 20 754,17 04.02.2020 04.08.2020 SOI/D/12/2020
34. APR system Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 07.02.2020 17 850,00 07.02.2020 07.08.2020 SOI/D/13/2020
35. APR system Sp. z o.o. doradztwo w zakresie wyceny WNiP 07.02.2020 20 754,17 07.02.2020 07.08.2020 SOI/D/14/2020
36. Baby Fant J. Sawicka D. Rudziński Sp.j. doradztwo technologiczne 05.02.2020 166 600,00 25.02.2020 25.08.2020 SOI/D/15/2020
37. Lobo Sp. z o.o. Sp. k. doradztwo technologiczne 05.02.2020 166 600,00 25.02.2020 25.08.2020 SOI/D/16/2020
38. Sensi Labs Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 31.03.2020 47 600,00 31.03.2020-01.10.2020 SOI/D/17/2020
39. Kancelaria Podatkowa Furman Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 07.07.2020 166 600,00 07.07.2020-07.01.2021 SOI/D/18/2020

 

Projekty zakwalifikowane do podpisania Umowy o powierzenie grantu – konkurs 3/2019

Projekty spełniające kryteria formalne, zakwalifikowane do oceny merytorycznej – konkurs 3/2019

Listy rankingowe

Archiwalna dokumentacja