Czym jest SOI?

Sieć otwartych innowacji

Projekt unijny dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Kreujemywspieramy transakcje transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Dofinansowujemy zakup innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata.

Wspieramy przedsiębiorców MŚP

  • Brokerzy technologii SOIwspierają przedsiębiorców w wyborze najlepszej ścieżki rozwoju i przejściu przez proces złożenia wniosku o grant.
  • Oferujemygranty na usługi doradcze, w ramach których przedsiębiorcy otrzymują wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przygotowaniu transakcji transferu technologii i wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania.
  • Granty na transfer technologiiumożliwiają częściowy zwrot kosztów zakupu licencji, patentu lub know-how rozwiązania, dzięki któremu przedsiębiorcy stają się bardziej konkurencyjni i zwiększają swoją produktywność.