Czym jest SOI?

Sieć otwartych innowacji

Projekt unijny dedykowany budowaniu kultury otwartych innowacji. Kreujemywspieramy transakcje transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Dofinansowujemy zakup innowacyjnych rozwiązań, których dawcami mogą być podmioty z całego świata.

 

Wspieramy przedsiębiorców MŚP

  • Brokerzy technologii SOI wspierają przedsiębiorców w wyborze najlepszej ścieżki rozwoju i przejściu przez proces złożenia wniosku o grant.
  • Oferujemy granty na usługi doradcze, w ramach których przedsiębiorcy otrzymują wsparcie merytoryczne oraz pomoc w przygotowaniu transakcji transferu technologii i wdrożeniu innowacyjnego rozwiązania.
  • Granty na transfer technologii umożliwiają częściowy zwrot kosztów zakupu licencji, patentu lub know-how rozwiązania, dzięki któremu przedsiębiorcy stają się bardziej konkurencyjni i zwiększają swoją produktywność.

 

Z grantów na transfer technologii skorzystali:

 

 

L.p. Nazwa Grantobiorcy Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota grantu (zł) Czas trwania umowy Numer umowy
1. SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o. Ulepszenie usługi satelitarnego monitoringu pionowych przemieszczeń terenu i obiektów infrastruktury naziemnej z wykorzystaniem innowacyjnej technologii stabilnych rozpraszaczy 05.04.2018 172 000,00 01.04.2018 – 31.07.2018 SOI/TT/1/2018
2. Lekta AI Sp. z o. o. Zakup przez spółkę Lekta AI licencji na System Automatycznego Rozpoznawania Mowy w celu podniesienia innowacyjności oraz skrócenia czasu tworzenia Systemów Dialogowych klasy Enterprise 16.06.2018 856 040,00 01.06.2018 – 30.11.2018 SOI/TT/2/2018
3. PROFILEX Jerzy Malicki Pozyskanie technologii odlewania precyzyjnych wyrobów jubilerskich z platyny dla firmy Profilex 10.12.2018 392 920,00 01.11.2018 – 30.04.2019 SOI/TT/3/2018
4. Moder Anna P.H.U. Metering Zakup i wdrożenie do zasobów firmy Metering „technologii interaktywnej mapy odczytowej” z wodomierzy i modułów radiowych dla przedsiębiorstw wodociągowych i gmin 13.02.2019 277 310,00 01.01.2019 – 31.12.2019 SOI/TT/1/2019
5. Holmed Uzdrowisko Sp. z o.o. Nabycie praw autorskich do oprogramowania zarządzania szpitalem i monitorowania bezpieczeństwa pacjenta 10.05.2019 567 829,50 08.04.2019 – 31.10.2019 SOI/TT/2/2019
6. PHU „Technomex” Sp. z o.o. Zakup i wdrożenie patentów w obszarze nowoczesnej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami 20.05.2019 315 000,00 01.05.2019-31.12.2019 SOI/TT/3/2019
7. WS KOOPERACJA „PZL-MIELEC” Sp. z o.o. Zakup technologii łączenia i montażu struktur z wybranych stopów wytwarzanych metodą obróbki skrawaniem 11.10.2019 595 800,00 01.07.2019-31.12.2019 SOI/TT/4/2019
8. SatRevolution S.A. Zakup oprogramowania Album Designer 19 wykorzystywanego przy wytwarzaniu komponentów używanych do produkcji satelitów. 11.10.2019 53 991,00 28.06.2019 – 29.02.2020 SOI/TT/5/2019
9. Moder Anna P.H.U. „METERING” Nabycie technologii aktywnego monitorowania sieci wodociągowej przy użyciu inkasenckiego systemu radiowego odczytu wodomierzy 11.10.2019 235 950,00 29.06.2019 – 31.10.2020 SOI/TT/6/2019
10. MK Janura Sp. z o.o. Sp. k. Zakup technologii 3D – AEC Collection, umożliwiającej projektowanie obiektów o wysokim stopniu optymalizacji energochłonności i nakładów inwestycyjnych 20.11.2019 102 131,57 24.07.2019 – 30.10.2019 SOI/TT/7/2019
11. Tacakiewicz sp. z o.o. Ferma Kresek sp.k. Zastosowanie oprogramowania firmy Autodesk z kolekcji z zakresu architektury i budownictwa
(AEC Collection) pozwalającego na pracę w systemie BIM w nowoczesnym i profesjonalnym
biurze projektowym.
10.12.2019 190 505,00 31.08.2019 – 31.01.2020 SOI/TT/8/2019

 

Z grantów na doradztwo skorzystali:

 

L.p. Nazwa Grantobiorcy Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota grantu (zł) Czas trwania umowy Numer umowy
1. MARKOFANI Dariusz Kopyto doradztwo technologiczne 08.11.2018 166 600,00 08.11.2018- 08.05.2019 SOI/D/1/2018
2. San Automaton Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 22.02.2019 166 600,00 22.02.2019-22.08.2019 SOI/D/1/2019
3. CC METAL S.C. doradztwo technologiczne 01.03.2019 166 600,00 01.03.2019-01.09.2019 SOI/D/2/2019
4. SPARTAN Łukasz Zając doradztwo technologiczne 29.03.2019 156 800,00 29.03.2019-29.09.2019 SOI/D/3/2019
5. REYU.COM Rafał Reinert doradztwo technologiczne 03.04.2019 166 600,00 03.04.2019-03.10.2019 SOI/D/4/2019
6. IDDQD Mateusz Pierzchlewski doradztwo technologiczne 04.04.2019 156 800,00 04.04.2019-04.10.2019 SOI/D/5/2019
7. Prima Auto Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 12.04.2019 156 800,00 12.04.2019-12.10.2019 SOI/D/6/2019
8. Axeline 24 Group Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 24.04.2019 166 600,00 24.04.2019-24.10.2019 SOI/D/7/2019
9. ESPACO Joanna Cieplak doradztwo technologiczne 07.06.2019 166 600,00 07.06.2019- 07.12.2019 SOI/D/8/2019
10. TEK INVESTMENTS Sp. z.o.o. doradztwo technologiczne 28.06.2019 166 600,00 28.06.2019- 28.12.2019 SOI/D/9/2019
11. 5ID Sp. z o. o. doradztwo technologiczne 12.07.2019 166 600,00 12.07.2019- 12.01.2020 SOI/D/10/2019
12. RC-TECH Sp. z o. o Sp. k. doradztwo technologiczne 22.07.2019 166 600,00 22.07.2019- 22.01.2020 SOI/D/11/2019
13. QZ Solutions Sp. z o.o. doradztwo w zakresie wyceny WNiP 07.08.2019 20 754,17 07.08.2019- 07.02.2020 SOI/D/13/2019
14. INS GROUP Sp. z o.o. sp.k. doradztwo technologiczne 21.08.2019 47 600,00 21.08.2019- 21.02.2020 SOI/D/14/2019
15. INS GROUP Sp. z o.o. sp.k. doradztwo w zakresie wyceny WNiP 21.08.2019 20 754,17 21.08.2019- 21.02.2020 SOI/D/15/2019
16. MSC Solutions Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 02.09.2019 166 600,00 02.09.2019- 02.03.2020 SOI/D/16/2019
17. Karowisko RC Krzysztof Lenart doradztwo technologiczne 10.09.2019 89 250,00 10.09.2019- 10.03.2020 SOI/D/17/2019
18. ZIKE LABS Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 11.09.2019 166 600,00 11.09.2019- 11.03.2020 SOI/D/18/2019
19. Biuro Turystyki Aktywnej Kompas Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 04.10.2019 166 600,00 04.10.2019- 04.04.2020 SOI/D/19/2019
20. Cartilago Sp. z o.o. doradztwo prawno-patentowe 18.10.2019 23 143,77 18.10.2019- 18.04.2020 SOI/D/20/2019
21. Praxi Software Sp. z o.o. doradztwo technologiczne 27.11.2019 166 600,00 27.11.2019- 27.05.2020 SOI/D/21/2019

 

Lista projektów zakwalifikowanych do podpisania Umowy runda VIII 2019

Projekty spełniające kryteria formalne, zakwalifikowane do oceny merytorycznej_VIII runda 2019

Listy rankingowe

Archiwalna dokumentacja