LISTY RANKINGOWE

LISTY RANKINGOWE DLA KONKURSU 4/2020 – TRANSFER TECHNOLOGII:

Projekty zakwalifikowane do podpisania Umowy o powierzenie grantu – konkurs 4/2019

        »aktualizacja 23.06.2021«

Projekty spełniające kryteria formalne, zakwalifikowane do oceny merytorycznej – konkurs 4/2020

        »aktualizacja 30.04.2021«

        * Ocena formalna wszystkich projektów złożonych w ramach Konkursu nr 4 została zakończona. Opublikowane listy rankingowe projektów stanowią listy cząstkowe, zawierające wnioski, które zostały  do tej pory ocenione i uzyskały pozytywny wynik na etapie oceny merytorycznej. Listy są sukcesywnie aktualizowane, proces oceny merytorycznej wniosków w ramach Konkursu nr 4 trwa. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt poprzez soi@arp.pl

LISTY RANKINGOWE DLA KONKURSU 3/2019 – TRANSFER TECHNOLOGII:

Projekty zakwalifikowane do podpisania Umowy o powierzenie grantu – konkurs 3/2019

        »aktualizacja 16.12.2020«

Projekty spełniające kryteria formalne, zakwalifikowane do oceny merytorycznej – konkurs 3/2019

        »aktualizacja 28.10.2020«

 

  DOKUMENTY ARCHIWALNE