Kalkulator Innowacji Cyfrowych

Kalkulator jest przeznaczony dla pracowników i właścicieli firm z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej – osób zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań cyfrowych w firmach, w których pracują lub których są właścicielami.

Działanie kalkulatora polega na:

  1. Zidentyfikowaniu głównych problemów w firmie na podstawie pytań kwestionariuszowych
  2. Określeniu rekomendowanej strategii cyfrowej, która może stanowić odpowiedź na zidentyfikowane problemy
  3. Stworzeniu raportu z opisem rekomendowanej strategii i powiązanych z nią technologii cyfrowych

Problemy zostały wybrane na podstawie wywiadów przeprowadzonych z ekspertami doradzającymi w procesie transformacji cyfrowych oraz literatury. Z problemów wymienianych przez ekspertów wybrano 20 najbardziej typowych.

Pytania kwestionariuszowe są ułożone w grupy po trzy pytania. Pierwsze pytanie to pytanie o obecność danego problemu w firmie. Drugie pytanie to pytanie o nasilenie danego problemu w firmie. Trzecie pytanie to pytanie o znaczenie (ważność) danego problemu dla firmy. Każda grupa trzech pytań jest powiązana z konkretnym problemem.

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe kalkulator dobiera strategię cyfryzacji, czyli sposób postępowania pozwalający maksymalnie wykorzystać możliwości kryjące się w technologiach w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów. Kalkulator zawiera cztery podstawowe strategie cyfryzacji: automatyzacja pracy, gromadzenia i przetwarzania danych, rozwój kooperacji i algorytmizacji decyzji.

Każda strategia jest powiązana z technologiami. Technologie zostały wybrane na podstawie wywiadów z kolejną grupą ekspertów. Każda technologia jest powiązana z problemami, które może rozwiązać i działami organizacji, w których znajduje zastosowanie. Opis technologii zawiera przykładowy poziom kosztów jej zakupu lub wdrożenia, opis kosztów związanych z daną technologią oraz opis korzyści jakie określili eksperci możliwych do uzyskania w wyniku zastosowania danego rozwiązania (np. oszczędność czasu, obniżenie kosztów, wzrost wydajności).

Kalkulator tworzy i wyświetla raport, który można pobrać bezpośrednio ze strony, bez podawania danych kontaktowych.

Kalkulator został opracowany przy współpracy z Business-Designers na podstawie wywiadów z ekspertami doradzającymi w procesie transformacji cyfrowej oraz literatury.

Korzystając z kalkulatora Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż wyniki uzyskane (w tym przesłane w raporcie) przy pomocy tej aplikacji mają charakter jedynie informacyjny i szacunkowy, a także że ARP S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania, decyzje podjęte na podstawie uzyskanych przy pomocy kalkulatora wyników i informacji.