Kontakt


22 695 37 88

soi@arp.pl

GRANTY

MARZENA WYDRYSZEK
Koordynator Zespołu Brokerów Technologii
e-mail: marzena.wydryszek@arp.pl

DOROTA ADAMOWICZ
Broker Technologii
e-mail: dorota.adamowicz@arp.pl

MICHAŁ CHWIEDUK
Broker Technologii
e-mail: michal.chwieduk@arp.pl

MARCIN JARZYNOWSKI
Broker Technologii
e-mail: marcin.jarzynowski@arp.pl

WŁODZIMIERZ POMIERNY
Broker Technologii
e-mail: wlodzimierz.pomierny@arp.pl

WNIOSKI NA TRANSFER TECHNOLOGII

AGNIESZKA MIKOŁAJCZYK
e-mail: agnieszka.mikolajczyk@arp.pl
tel.: (22) 695 3788

JOLANTA LEŚNIEWSKA
e-mail: jolanta.lesniewska@arp.pl
tel.: (22) 695 3788

WNIOSKI NA DORADZTWO

KATARZYNA KOMOROWSKA
e-mail: katarzyna.komorowska@arp.pl
tel.: (22) 695 3647

MARTA BORS
e-mail: marta.bors@arp.pl
tel.: (22) 695 3687

AKREDYTACJA DORADCÓW

MARTA BORS
e-mail: marta.bors@arp.pl
tel.: (22) 695 3687


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Centrum Bankowo Finansowe – wejście „C”
Infolinia PFR: 800 800 120
Infolinia SOI: +48 22 695 37 88
e-mail: soi@arp.pl