Kontakt


soi@arp.pl

 

GRANTY

MARZENA WYDRYSZEK
Koordynator Zespołu Brokerów Technologii
e-mail: marzena.wydryszek@arp.pl

DOROTA ADAMOWICZ
Broker Technologii
e-mail: dorota.adamowicz@arp.pl
tel.: + 48 604 796 291

MICHAŁ CHWIEDUK
Broker Technologii
e-mail: michal.chwieduk@arp.pl
tel.: + 48 601 251 391

PAULINA KRUKIEL
Broker Technologii
e-mail: paulina.krukiel@arp.pl
tel.: + 48 887 830 339

WNIOSKI NA TRANSFER TECHNOLOGII

AGNIESZKA MIKOŁAJCZYK
e-mail: agnieszka.mikolajczyk@arp.pl

JOLANTA LEŚNIEWSKA
e-mail: jolanta.lesniewska@arp.pl

MARTA BORS
e-mail: marta.bors@arp.pl

ŁUKASZ BOROWIK
e-mail: lukasz.borowik@arp.pl

MAŁGORZATA DĄBEK
e-mail: malgorzata.dabek@arp.pl

JOANNA GŁAŻEWSKA-STOLA
e-mail: joanna.glazewska-stola@arp.pl

WNIOSKI NA DORADZTWO ORAZ AKREDYTACJA DORADCÓW

MARTA BORS
e-mail: marta.bors@arp.pl


Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
Centrum Bankowo Finansowe – wejście „C”
e-mail: soi@arp.pl