Nabór wniosków na granty na usługi doradcze został zamknięty

USŁUGI DORADCZE

mikroprzedsiębiorstwa

technologiczne

mikroprzedsiębiorstwa

prawne

mikroprzedsiębiorstwa

wycena technologii

30 września 2019 r. został zakończony nabór wniosków na granty na usługi doradcze. Wyczerpano środki przewidziane w konkursie. Nie jest planowane uruchomienie kolejnego naboru.

Dofinansowanie

  • 85% (80% dla przedsiębiorców z Województwa Mazowieckiego) kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na wspieranie innowacyjności na usługi doradcze w zakresie innowacji nie przekroczyła 200 000,00 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających złożenie Wniosku o powierzenie grantu na doradztwo
  • 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców