Nabór wniosków na doradztwo obecnie nie jest prowadzony

USŁUGI DORADCZE

mikroprzedsiębiorstwa

technologiczne

mikroprzedsiębiorstwa

prawne

mikroprzedsiębiorstwa

wycena technologii

NABÓR WNIOSKÓW NA DORADZTWO OBECNIE NIE JEST PROWADZONY

Dofinansowanie

  • 85% (80% dla przedsiębiorców z Województwa Mazowieckiego) kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na wspieranie innowacyjności na usługi doradcze w zakresie innowacji nie przekroczyła 200 000,00 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających złożenie Wniosku o powierzenie grantu na doradztwo
  • 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców

AKREDYTOWANI DORADCY

Rodzaj doradztwa Nazwa Doradcy Lokalizacja biur Telefon E-mail Strona Internetowa
Prawne i prawno-patentowe Rumpel i Partnerzy Radcowie Prawni i Rzecznicy Patentowi Łódź, Warszawa (świadczenie usług w całej Polsce) +48 42 600 02 80 granty@rumpel.pl www.rumpel.pl
Prawne i prawno-patentowe JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. k. Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław (świadczenie usług w całej Polsce) +48 22 436 05 02 info@jwp.pl www.jwp.pl
Prawne i prawno-patentowe AOMB Polska Sp. z o.o. Warszawa, Kraków, Mielec, Łódź (świadczenie usług w całej Polsce) +48 22 520 84 73 office@aomb.pl www.aomb.pl
Wycena WNiP CoWinners Sp. z o. o. Poznań (świadczenie usług w całej Polsce) +48 61 814 89 32 info@cowinners.com www.cowinners.com
Technologiczne Crido Business & Innovation Consulting Sp. z o.o. Warszawa (świadczenie usług w całej Polsce) +48 22 324 59 00 crido@crido.pl www.crido.pl
Technologiczne Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Łódź (świadczenie usług w całej Polsce) +48 42 636 52 08 not@not.lodz.pl www.not.lodz.pl
Technologiczne Turecka Izba Gospodarcza Turek (świadczenie usług w całej Polsce) +48 63 289 18 89 biuro@tig.turek.pl www.tig.turek.pl
Technologiczne Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Łódź (świadczenie usług w całej Polsce) +48 42 630 36 67 fundacja@frp.lodz.pl www.frp.lodz.pl
Technologiczne Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Kraków (świadczenie usług w całej Polsce) +48 12 632 33 00 centrum@min-pan.krakow.pl www.min-pan.krakow.pl
Technologiczne BTM Innovations Sp. z o. o. Warszawa (świadczenie usług w całej Polsce) + 48 22 213 91 84 info@btminnovations.pl www.btminnovations.pl/
Technologiczne IT Complete Sp. z o. o. Lublin (świadczenie usług w całej Polsce) +48 602 278 480 info@itcomplete.pl www.itcomplete.pl
Wycena WNiP Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o. Warszawa (świadczenie usług w całej Polsce) +48 503 177 561 kontakt@pgwi.pl www.pgwi.pl
Technologiczne Instytut Doradztwa Sp. z o.o. Warszawa, Kraków (świadczenie usług w całej Polsce) +48 603 525 634 instytut@instytutdoradzwa.com www.instytutdoradztwa.com
Prawne i prawno patentowe KONDRAT i Partnerzy Mariusz Kondrat Warszawa (świadczenie usług w całej Polsce) +48 22 831 12 34 mariusz@kondrat.pl www.kondrat.pl
Technologiczne Fundacja Badań i Rozwoju Innowacji Wrocław +48 514 065 003 sekretariat@fbri.pl www.fbri.pl