Konkurs 4/2020 na transfer technologii został zakończony 8 czerwca 2020r.

DLA KOGO?

mikroprzedsiębiorstwa

mikroprzedsiębiorstwa

mikroprzedsiębiorstwa

małe przedsiębiorstwa

mikroprzedsiębiorstwa

średnie przedsiębiorstwa

NA CO?

 • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia
 • prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)
 • prawa do chronionych odmian roślin
 • topografia układów scalonych
 • know-how

KONKURS NR 4

Informujemy, że Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. działając zgodnie z  § 3 ust. 4 pkt. c) Regulaminu przeprowadzenia konkursu na transfer technologii z dnia 1 kwietnia 2020 r. w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji, ogłasza zakończenie z dniem 8 czerwca 2020 r. Konkursu 4/2020.   

DOFINANSOWANIE

Dwie formy wsparcia do wyboru przez Wnioskodawcę:
REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA lub POMOC DE MINIMIS

Minimalna wartość dofinansowania Projektu: 150 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania Projektu: 200 000,00 EUR

 

WARUNKI UDZIELANIA pomocy de minimis

Maksymalna intensywność na pokrycie kosztów
kwalifikowanych w pomocy de minimis:

 • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim:
  – maksymalnie na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych,
 • dla projektów zlokalizowanych dla pozostałych województw:
  – maksymalnie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.     

 

 

WARUNKI UDZIELANIA regionalnej pomocy inwestycyjnej

Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (a dokładniej województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja.

 

DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO:
Regiony, w którym realizowany jest Projekt: Mikro i mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy
ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego 55% 45%
Podregion warszawski zachodni 40% 30%
Miasto stołeczne Warszawa 30% 20%

 

Z grantów na transfer technologii skorzystali:

 

 

L.p. Nazwa Grantobiorcy Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota grantu (zł) Czas trwania umowy Numer umowy
1. SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o. Ulepszenie usługi satelitarnego monitoringu pionowych przemieszczeń terenu i obiektów infrastruktury naziemnej z wykorzystaniem innowacyjnej technologii stabilnych rozpraszaczy 05.04.2018 172 000,00 01.04.2018 – 31.07.2018 SOI/TT/1/2018
2. Lekta AI Sp. z o. o. Zakup przez spółkę Lekta AI licencji na System Automatycznego Rozpoznawania Mowy w celu podniesienia innowacyjności oraz skrócenia czasu tworzenia Systemów Dialogowych klasy Enterprise 16.06.2018 856 040,00 01.06.2018 – 30.11.2018 SOI/TT/2/2018
3. PROFILEX Jerzy Malicki Pozyskanie technologii odlewania precyzyjnych wyrobów jubilerskich z platyny dla firmy Profilex 10.12.2018 392 920,00 01.11.2018 – 30.04.2019 SOI/TT/3/2018
4. Moder Anna P.H.U. Metering Zakup i wdrożenie do zasobów firmy Metering „technologii interaktywnej mapy odczytowej” z wodomierzy i modułów radiowych dla przedsiębiorstw wodociągowych i gmin 13.02.2019 277 310,00 01.01.2019 – 31.12.2019 SOI/TT/1/2019
5. PHU „Technomex” Sp. z o.o. Zakup i wdrożenie patentów w obszarze nowoczesnej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami 20.05.2019 315 000,00 01.05.2019-31.12.2019 SOI/TT/3/2019
6. WS KOOPERACJA „PZL-MIELEC” Sp. z o.o. Zakup technologii łączenia i montażu struktur z wybranych stopów wytwarzanych metodą obróbki skrawaniem 11.10.2019 595 800,00 01.07.2019-31.12.2019 SOI/TT/4/2019
7. Moder Anna P.H.U. „METERING” Nabycie technologii aktywnego monitorowania sieci wodociągowej przy użyciu inkasenckiego systemu radiowego odczytu wodomierzy 11.10.2019 235 950,00 29.06.2019 – 31.10.2020 SOI/TT/6/2019
8. MK Janura Sp. z o.o. Sp. k. Zakup technologii 3D – AEC Collection, umożliwiającej projektowanie obiektów o wysokim stopniu optymalizacji energochłonności i nakładów inwestycyjnych 20.11.2019 102 131,57 24.07.2019 – 30.10.2019 SOI/TT/7/2019
9. Tacakiewicz sp. z o.o. Ferma Kresek sp.k. Zastosowanie oprogramowania firmy Autodesk z kolekcji z zakresu architektury i budownictwa
(AEC Collection) pozwalającego na pracę w systemie BIM w nowoczesnym i profesjonalnym
biurze projektowym.
10.12.2019 190 505,00 31.08.2019 – 31.01.2020 SOI/TT/8/2019
10. SIGMA S.A. Wdrożenie innowacji procesowej z zakresu wytwarzania i projektowania produktów w celu zwiększenia konkurencyjności oraz produktywności firmy SIGMA S.A. 12.12.2019 269 522,22 01.11.2019-30.04.2020 SOI/TT/9/2019
11. UCEES Sp. z o.o. Sp. k. Wdrożenie parametrycznego modelowania informacji o budynku (BIM) w celu utrzymania spójności, aktualności i nieprzerwanego dostępu do informacji o projekcie w zintegrowanym środowisku cyfrowym 30.12.2019 113 470,83 26.09.2019–26.03.2020 SOI/TT/10/2019
12. K&L ART DESIGN Autorska Pracownia Projektowa Grzegorz Krychowski Zakup licencji z zakresu architektury oraz budownictwa – Architecture Engineering and Construction Collection z wdrożeniem zakupionej Technologii 13.01.2020 77 898,41 15.08.2019–21.01.2020 SOI/TT/1/2020
13. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Firmus” Sp. z o.o. Zakup licencji AutoCAD z kolekcji Product Design and Manufacturing Collection z wdrożeniem zakupionej Technologii 31.01.2020 52 595,51 01.09.2019–28.02.2020 SOI/TT/2/2020
14. Polak Meble Sp. z o.o. Sp.k. Wdrożenie innowacyjnego oprogramowania do przedsiębiorstwa Polak Meble szansą na jego rozwój 10.02.2020 137 025,00 01.11.2019–31.12.2020 SOI/TT/3/2020
15. Grupa WW Sp. z o. o. Transfer technologii, w postaci licencji systemu DMP wraz z Data Stream’em, do firmy Wnioskodawcy 27.03.2020 840 000,00 01.12.2019-31.03.2020 SOI/TT/4/2020
16. QZ Solutions Sp. z o.o. Technologia obrazowania hiperspektralnego w ocenie wegetacji roślin w rolnictwie precyzyjnym 03.04.2020 180 981,91 15.12.2019-31.05.2020 SOI/TT/5/2020
17. NewMedia Labs Sp. z o. o. Wdrożenie technologii Data Management Platform w celu zastosowania w branży HR 03.04.2020 840 000,00 23.03.2020–31.12.2020 SOI/TT/6/2020
18. STALPROJEKT Biuro Architektoniczne s.c. Grzegorz Formella Adam Jowanowski Zakup i wdrożenie środowiska BIM w Biurze Architektonicznym STALPROJEKT 17.04.2020 93 307,50 15.04.2020–15.05.2020 SOI/TT/7/2020
19. Industria Project Sp. z o.o. Wdrożenie procesu realizacji usług z wykorzystaniem Technologii informatycznych pakietu Architecture Engineering 30.04.2020 356 914,90 03.02.2020–31.08.2020 SOI/TT/8/2020
20. SYDERAL Polska Sp. z o.o. Zakup licencji na oprogramowanie Riviera-PRO służącego do symulacji zachowania modułów projektowanych na układy FPGA 01.06.2020 55 260,00 21.10.2019–30.04.2020 SOI/TT/9/2020
21. Sanidraft Tomasz Pilżys Zwiększenie zdolności produkcyjnych przez transfer innowacyjnego oprogramowania wspomagającego projektowanie komputerowe w budownictwie 11.05.2020 59 282,99 08.11.2019–30.06.2020 SOI/TT/10/2020
22. Maciej Konrad Saczuk „Whitemoose” Automatyzacja procesów projektowych dzięki wdrożeniu technologii Autodesk, Architecture, Engieering and Construction Collection 30.04.2020 149 990,40 02.12.2019–31.05.2020 SOI/TT/11/2020
23. SALVAGE Sp.z o.o. Zakup licencji z zakresu architektury oraz budownictwa – Autodesk Architecture Engineering and Construction Collection (AEC) oraz Autodesk BIM360 wraz z wdrożeniem zakupionych Technologii 12.05.2020 568 631,00 01.11.2019–30.08.2020 SOI/TT/12/2020
24. CDF Architekci Sp. z o.o. Sp.k. Proces wdrożeniowy polegający na aktualizacji licencji programu Archicad 10 do wersji ArchiCAD 23 dla siedemnastu indywidualnych stanowisk pracowniczych 26.04.06.2020 65 070,00 26.09.2019–15.10.2019 SOI/TT/13/2020
25. Design Construction Studio spółka cywilna Andrzej Redmerski, Robert Modzelewski, Agnieszka Redmerska, Edyta Modzelewska Zakup i wdrożenie technologi Architecture Engineering and Construction Collection 03.06.2020 59 635,17 07.12.2019–31.07.2020 SOI/TT/14/2020
26. RBS Robotics Sp. z o.o. Zakup innowacyjnego oprogramowania w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku usług robotyzacji oraz automatyzacji procesów produkcyjnych 04.06.2020 59 400,00 20.12.2019–30.06.2020 SOI/TT/15/2020
27. Konstruktor Group Sp. z o.o. Wdrożenie innowacyjnej licencji 3-letniej AEC Collection dla spółki Konstruktor group sp. z o.o. 18.06.2020 48 168,00 26.11.2019–30.06.2020 SOI/TT/16/2020
28. Astronika Sp. z o.o. Product Design and Manufacturing Collection 17.06.2020 84 289,10 03.10.2019–30.11.2019 SOI/TT/17/2020
29. Little Big Data Sp. z o.o. Inwestycja w technologię zarządzania danymi 09.06.2020 757 680,40 01.11.2019-30.06.2020 SOI/TT/18/2020
30. ZAPROM Tomasz Pruszyński Zakup oprogramowanie COPRA w celu wdrożenia innowacji procesowej w firmie ZAPROM Tomasz Pruszyński 18.06.2020 455 024,89 18.12.2019-31.08.2020 SOI/TT/19/2020
31. Listonic Sp. z o.o. Zakup licencji na system klasy Data Management Platform 01.07.2020 797 500,00 01.12.2019-31.08.2020 SOI/TT/20/2020
32. Europrojekt Gdańsk S.A Zakup i wdrożenie oprogramowania Autodesk AEC Collection w celu zwiększenia efektywności i możliwości oferowanych usług na rynku krajowym i zagranicznym 04.09.2020 325 282,77 21.12.2019–31.01.2021 SOI/TT/21/2020
33. Visacom sp. z o.o. Nabycie od spółki Ecovisa praw własności do innowacyjnego modułu oprogramowania SAP w postaci systemu Energy Gantti 07.08.2020 661 290,00 31.12.2019–30.06.2021 SOI/TT/22/2020
34. Bidlab Sp. z o.o. Wdrożenie nowej technologii do zarządzania danymi 28.07.2020 742 500,00 03.12.2019-30.09.2020 SOI/TT/24/2020
35. Centrum Biuroserwisowe Milena Głębocka Wzrost konkurencyjności firmy Centrum Biuroserwisowe Milena Głębocka poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu ds obsługi drukarek 07.09.2020 119 469,00 01.11.2019–31.08.2020 SOI/TT/25/2020
36. Elem sp. z o.o. sp. k. PROJEKTOWANIE I INSTALOWANIE PRZEZ ZARZĄDZANIE–wprowadzenie innowacyjnej technologii w branży instalacji elektrycznej 24.08.2020 340 900,00 01.01.2020-30.06.2021 SOI/TT/26/2020
37. Web-Anatomy s.c. Sebastian Ceglarz i Szymon Polok Zakup nowatorskiego oprogramowania dedykowanego ochronie sesji internetowej klienta 11.09.2020 789 750,00 01.01.2020-30.11.2020 SOI/TT/27/2020
38. ORIGNALBLANC sp.. z o.o. Automatyzacja procesów projektowych dzięki wdrożeniu technologii Autodesk, Architecture, Engieering and Construction Collection. 28.08.2020 149 990,40 21.12.2019-30.09.2020 SOI/TT/28/2020
39. Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych Grażyna, Jacek i Piotr Szumscy S.C. Zakup oraz wdrożenie licencji na 3 stanowiska Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription w celu drożenia technologii BIM w projektowaniu 02.09.2020 75 899,31 01.07.2020- 30.09.2020 SOI/TT/29/2020
40. Sail Service sp. z o.o. Zakup licencji innowacyjnego oprogramowania klasy ERP Enova 365 wraz z modułami CRM, Projekty, Workflow, DMS, Harmonogram zadań od spółki XLE 07.09.2020 57 824,80 31.12.2019–31.12.2020 SOI/TT/30/2020
41. Zakład Usług Mechanicznych Jerzy Bednarz Transfer innowacyjnego oprogramowania CAM w celu efektywniejszej obróbki ubytkowej na maszynach sterowanych numerycznie oraz podniesienie parametrów oferowanych usług. 07.09.2020 94 500,00 21.12.2019–31.12.2020 SOI/TT/31/2020
42. Atelier ZETTA Zenon Zabagło Zakup oprogramowania AEC Collection 16.09.2020 149 290,57 21.12.2019–30.10.2020 SOI/TT/32/2020
43. Termores sp. z o.o. Implementacja innowacji w postaci systemu klasy Workflow optymalizującego procesy planowania i realizacji projektów inwestycji ciepłowniczych 22.09.2020 326 071,20 28.12.2019-30.11.2020 SOI/TT/33/2020
44. Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji sp. z o.o. Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego CleverLAB do procesowego zarządzania pracą w laboratorium badawczym 01.10.2020 70 000,00 16.01.2020 – 31.12.2020 SOI/TT/34/2020
45. „Hrynkiewicz i Synowie” Jolanta Hrynkiewicz Wdrożenie innowacyjnego zestawu wzajemnie powiązanych narzędzi do projektowania
Architecture Engineering and Construction Collection
29.09.2020 59 635,17 29.01.2020 – 11.01.2021 SOI/TT/35/2020
46. CreateIT S.C. Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander Dywersyfikacja działalności firmy createIT poprzez transfer technologii Data Management Platform 02.10.2020 660 000,00 26.02.2020 – 30.09.2020 SOI/TT/36/2020
47. Agro-Projects sp. z o.o. sp.k. Zakup technologii produkcji maszyn do uprawy pieczarek wraz z towarzyszącym jej know-how 24.11.2020 560 000,00 01.04.2020 – 30.06.2021 SOI/TT/38/2020
48. DTW Logistics sp. z o.o. sp. k. Zakup inteligentnego systemu wpierającego proces projektowania procesów magazynowych, raportowania oraz automatyzujący planowanie i zarządzanie zleceniami magazynowymi oraz dystrybucją towarów 05.11.2020 182 226,90 25.03.2020 – 31.12.2020 SOI/TT/39/2020
49. NAVITEL Sp. z o.o. Wdrożenie technologii polegającej na implementacji „Systemu AQUASMART” do monitorowania i sterowania procesami filtracji wody pitnej on-line przy wykorzystaniu technologii GSM i GPS” 18.12.2020 134 500,10 01.04.2020-30.11.2020 SOI/TT/40/2020
50. INS Group sp. z o.o. sp. k. Technologia sprzedaży produktów niematerialnych na odległość pod nazwą Pierwszy Agent Online 07.12.2020 824 202,50 12.04.2020 – 31.12.2020 SOI/TT/41/2020
51. Grupa MND sp. z o.o. Zakup technologii systemu magazynowego średniej skali z oryginalnym układem zarządzania, oświetlenia i zasilania przez mikroinstalacje OZE 29.12.2020 875 000,00 15.12.2020 – 31.10.2021 SOI/TT/42/2020
52. Jakusz Sp. z o.o. Zakup licencji na oprogramowanie do analizy inżynierskiej, dokumentacji projektowej oraz dokumentacji techniczno-ruchowej w zintegrowanych narzędziach CAD/CAM/CAE/PDM, z wdrożeniem technologii 29.12.2020 74 564,37 01.04.2020-31.12.2020 SOI/TT/43/2020
53. Auto-West S.C. R i M Pastryk Podniesienie konkurencyjności oraz rozwój technologiczny przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnego, dopasowanego procesowo oprogramowania Auto West System przez Auto-West S.C. R i M Pastryk 05.01.2021 593 600,00 30.12.2020 – 30.06.2021 SOI/TT/44/2020
54. APR System sp. z o.o. Transfer technologii AF Framework. Innowacja procesowa pozwalająca na automatyzację produkcji oprogramowania w celu rozszerzenia oferty o produkty w technologii web 21.01.2021 330 000,00 01.04.2020 – 30.06.2021 SOI/TT/1/2021
55. DTI Polska sp. z o.o. sp. k. Zakup technologii oprogramowania do kompletnej detekcji pantografu względem sieci trakcyjnej 21.01.2021 826 505,63 27.05.2020 – 30.06.2022 SOI/TT/2/2021
56. FHU Marlena Pluta Zakup innowacyjnego oprogramowania wspierającego procesy magazynowo-logistyczne w przedsiębiorstwie odzieżowym FHU Marlena Pluta w formie licencji od firmy lndusti sp. z o.o. 01.02.2021 202 017,00 29.01.2020–31.12.2020 SOI/TT/3/2021
57. BORKOMET sp. z o.o. sp.k Zakup i wdrożenie inteligentnego systemu informatycznego klasy Smart Factory samodzielnie i bezpośrednio zarządzającego produkcją 27.01.2021 514 080,00 30.04.2020–30.06.2021 SOI/TT/4/2021
58. ALUTECH GLASSYSTEMS sp. z o.o. sp.k. Zakup licencji na oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej, bryłowej analizy nieliniowej MES, modelowania CAD 3d oraz analizy termicznej 25.02.2021 372 654,96 01.05.2020–26.03.2021 SOI/TT/5/2021
59. WSTECH S.C. R. Lorens, W. Pielech, J. Mazur Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy WS TECH S.C. w wyniku transferu i wdrożenia rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. 18.03.2021 298 996,00 1.05.2020–30.9.2021 SOI/TT/6/2021
60. Eura7 sp. z o.o. Wdrożenie nowej technologii systemu zarządzania danymi 09.02.2021 850 000,00 1.05.2020–30.9.2021 SOI/TT/7/2021
61. Dailyfruits s.c. Bartosz Krudysz, Jacek Kwiecień Platforma AI dla modeli nauczania maszynowego nadzorowanego i nienadzorowanego do automatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych, sprzedażowych i marketingowych 24.02.2021 752 000,00 29.04.2020 – 15.02.2021 SOI/TT/9/2021
62. KP Labs sp. z o.o. Transfer technologii rekonstrukcji nadrozdzielczej zdjęć cyfrowych opartej na zastosowaniu głębokich sieci neuronowych 22.03.2021 488 750,00 01.06.2020–31.05.2021 SOI/TT/10/2021
63. EURONET Norbert Saniewski sp. j. Transfer technologii Ubique 4.0 szansą na wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa EURONET 07.05.2021 532 441,70 01.05.2020–31.05.2021 SOI/TT/11/2021
64. Sensi Labs sp. z o.o. EO Engine – platforma hybrydowa, łącząca elementy SDK i framework’u, zawierająca biblioteki programistyczne, narzędzia AI i komponenty technologiczne, optymalizujące procesy projektowania aplikacji AR 11.05.2021 520 000,00 01.05.2020–31.05.2021 SOI/TT/12/2021
65. BIM ENGINEERS Sp. z o. o. Optymalizacja usług projektowych, dzięki wdrożeniu technologii AEC COLLECTION 19.04.2021 570 480,54 05.06.2020–30.06.2021 SOI/TT/13/2021
66. All4Vending sp. z o. o. sp. k. Wprowadzenie innowacyjnego systemu zarządzania zasobami w firmie All4Vending 10.05.2021 156.000,00 31.05.2020–31.12.2021 SOI/TT/14/2021
67. Performance Partners sp. z o.o. Zakup technologii DMP 06.05.2021 840 000,00 01.06.2020–30.06.2021 SOI/TT/17/2021

Jak skutecznie złożyć wniosek o grant?

KLIKNIJ ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 

ogólne zasady konkurs nr 4 konkurs nr 3