Konkurs 4/2020 na transfer technologii został zakończony 8 czerwca 2020r.

DLA KOGO?

mikroprzedsiębiorstwa

mikroprzedsiębiorstwa

mikroprzedsiębiorstwa

małe przedsiębiorstwa

mikroprzedsiębiorstwa

średnie przedsiębiorstwa

NA CO?

 • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia
 • prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)
 • prawa do chronionych odmian roślin
 • topografia układów scalonych
 • know-how

KONKURS NR 4

Informujemy, że Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. działając zgodnie z  § 3 ust. 4 pkt. c) Regulaminu przeprowadzenia konkursu na transfer technologii z dnia 1 kwietnia 2020 r. w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji, ogłasza zakończenie z dniem 8 czerwca 2020 r. Konkursu 4/2020. 

 

KONKURS NR 4 ZOSTAŁ ZAKOŃCZONY OBECNIE NIE PLANUJEMY NOWEGO NABORU

DOFINANSOWANIE

Dwie formy wsparcia do wyboru przez Wnioskodawcę:
REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA lub POMOC DE MINIMIS

Minimalna wartość dofinansowania Projektu: 150 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania Projektu: 200 000,00 EUR

 

WARUNKI UDZIELANIA pomocy de minimis

 

Maksymalna intensywność na pokrycie kosztów
kwalifikowanych w pomocy de minimis:

 • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim:
  – maksymalnie na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych,
 • dla projektów zlokalizowanych dla pozostałych województw:
  – maksymalnie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych.     

 

 

WARUNKI UDZIELANIA regionalnej pomocy inwestycyjnej

Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (a dokładniej województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja.

 

DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO:

 

Regiony, w którym realizowany jest Projekt: Mikro i mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy
ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego 55% 45%
Podregion warszawski zachodni 40% 30%
Miasto stołeczne Warszawa 30% 20%

Jak skutecznie złożyć wniosek o grant?

KLIKNIJ ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK

 

ogólne zasady konkurs nr 4 konkurs nr 3