III nabór wniosków o grant na transfer technologii OTWARTY!

DLA KOGO?

mikroprzedsiębiorstwa

mikroprzedsiębiorstwa

mikroprzedsiębiorstwa

małe przedsiębiorstwa

mikroprzedsiębiorstwa

średnie przedsiębiorstwa

NA CO?

 • patenty, wzory użytkowe/przemysłowe lub ich zgłoszenia
 • prawa autorskie do oprogramowania
 • prawa do chronionych odmian roślin
 • topografia układów scalonych
 • know-how

Wymogi

 • Technologia stanowiąca innowację produktową lub procesową, minimum na poziomie TRL 7
 • Innowacja obecna na rynku krajowym nie dłużej niż 3 lata oraz na rynku międzynarodowym nie dłużej niż 5 lat.
 • Dofinansowanie zakupu (transferu) technologii, ale nie jej wdrożenia
 • Umowa o powierzenie grantu przed startem projektu
 • Nabycie technologii na warunkach rynkowych od dawcy niepowiązanego z kapitałowo, osobowo ani faktycznie
 • Trzyletni okres trwałości rezultatów projektu

Terminy

Nabór wniosków:

ciągły do końca roku 2019, etapowy

Rozstrzygnięcie:

do 4 miesięcy od złożenia wniosku

Dofinansowanie

 • Dwa typy/przeznaczenia: regionalna pomoc inwestycyjna lub pomoc de minimis
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 100 000,00 PLN
 • Maksymalna wartość dofinansowania: 200 000,00 EUR
 • Minimalny wkład własny (bez żadnych form wsparcia publicznego) – 25 proc. kosztów kwalifikowalnych