Uruchomiliśmy nabór w ramach Konkursu 5/2021! Zapoznaj się z dokumentacją.

DLA KOGO?

mikroprzedsiębiorstwa

mikroprzedsiębiorstwa

mikroprzedsiębiorstwa

małe przedsiębiorstwa

mikroprzedsiębiorstwa

średnie przedsiębiorstwa

NA CO?

  • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia
  • prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)
  • prawa do chronionych odmian roślin
  • topografia układów scalonych
  • know-how

KONKURS NR 5

Data ogłoszenia konkursu: 10 września 2021 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 8 października 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia 2021 r. (lub do wyczerpania alokacji)
Budżet konkursu:  12 500 000,00 PLN*
*Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w Konkursie 5 w 2021 roku z dniem 26 listopada została zwiększona o 7 milionów złotych.

DOFINANSOWANIE

Dwie formy wsparcia do wyboru przez Wnioskodawcę:
REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA lub POMOC DE MINIMIS

Minimalna wartość dofinansowania Projektu: 150 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania Projektu: 200 000,00 EUR

 

WARUNKI UDZIELANIA pomocy de minimis

 

Maksymalna intensywność na pokrycie kosztów
kwalifikowanych w pomocy de minimis
: 70%  

 

 

 

 

WARUNKI UDZIELANIA regionalnej pomocy inwestycyjnej

Wielkość refinansowania uzależniona jest od lokalizacji (a dokładniej województwa), w którym zostanie wdrożona innowacja.

 

DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO:
Regiony, w którym realizowany jest Projekt: Mikro i mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy
ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego 55% 45%
Podregion warszawski zachodni 40% 30%
Miasto stołeczne Warszawa 30% 20%