Konkurs 5/2021 z dniem 15 grudnia 2021 r. został zakończony.

DLA KOGO?

mikroprzedsiębiorstwa

mikroprzedsiębiorstwa

mikroprzedsiębiorstwa

małe przedsiębiorstwa

mikroprzedsiębiorstwa

średnie przedsiębiorstwa

NA CO?

  • patenty, wzory użytkowe i przemysłowe lub ich zgłoszenia
  • prawa autorskie do oprogramowania (wykluczone m.in. oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne komputerów osobistych)
  • prawa do chronionych odmian roślin
  • topografia układów scalonych
  • know-how

KONKURS NR 5

Data ogłoszenia konkursu: 10 września 2021 r.
Rozpoczęcie naboru wniosków: 8 października 2021 r.
Zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia 2021 r.
Budżet konkursu:  12 500 000,00 PLN
Liczba złożonych wniosków: 79
Wartość wnioskowanego dofinansowania: 33.363.479,76 PLN.

DOFINANSOWANIE

Dwie formy wsparcia do wyboru przez Wnioskodawcę:
REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA lub POMOC DE MINIMIS

Minimalna wartość dofinansowania Projektu: 150 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania Projektu: 200 000,00 EUR

 

WARUNKI UDZIELANIA pomocy de minimis

 

Maksymalna intensywność na pokrycie kosztów
kwalifikowanych w pomocy de minimis
: 70%  

 

 

 

 

mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027

Mapa pomocy regionalnej 2022-2027