Lista Beneficjentów

Z grantów na transfer technologii skorzystali:

 

L.p. Nazwa Grantobiorcy Tytuł projektu Data zawarcia umowy Kwota grantu (zł) Czas trwania umowy Numer umowy
1. SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o. o. Ulepszenie usługi satelitarnego monitoringu pionowych przemieszczeń terenu i obiektów infrastruktury naziemnej z wykorzystaniem innowacyjnej technologii stabilnych rozpraszaczy 05.04.2018 172 000,00 01.04.2018 – 31.07.2018 SOI/TT/1/2018
2. Lekta AI Sp. z o. o. Zakup przez spółkę Lekta AI licencji na System Automatycznego Rozpoznawania Mowy w celu podniesienia innowacyjności oraz skrócenia czasu tworzenia Systemów Dialogowych klasy Enterprise 16.06.2018 856 040,00 01.06.2018 – 30.11.2018 SOI/TT/2/2018
3. PROFILEX Jerzy Malicki Pozyskanie technologii odlewania precyzyjnych wyrobów jubilerskich z platyny dla firmy Profilex 10.12.2018 392 920,00 01.11.2018 – 30.04.2019 SOI/TT/3/2018
4. Moder Anna P.H.U. Metering Zakup i wdrożenie do zasobów firmy Metering „technologii interaktywnej mapy odczytowej” z wodomierzy i modułów radiowych dla przedsiębiorstw wodociągowych i gmin 13.02.2019 277 310,00 01.01.2019 – 31.12.2019 SOI/TT/1/2019
5. PHU „Technomex” Sp. z o.o. Zakup i wdrożenie patentów w obszarze nowoczesnej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami 20.05.2019 315 000,00 01.05.2019-31.12.2019 SOI/TT/3/2019
6. WS KOOPERACJA „PZL-MIELEC” Sp. z o.o. Zakup technologii łączenia i montażu struktur z wybranych stopów wytwarzanych metodą obróbki skrawaniem 11.10.2019 595 800,00 01.07.2019-31.12.2019 SOI/TT/4/2019
7. Moder Anna P.H.U. „METERING” Nabycie technologii aktywnego monitorowania sieci wodociągowej przy użyciu inkasenckiego systemu radiowego odczytu wodomierzy 11.10.2019 235 950,00 29.06.2019 – 31.10.2020 SOI/TT/6/2019
8. MK Janura Sp. z o.o. Sp. k. Zakup technologii 3D – AEC Collection, umożliwiającej projektowanie obiektów o wysokim stopniu optymalizacji energochłonności i nakładów inwestycyjnych 20.11.2019 102 131,57 24.07.2019 – 30.10.2019 SOI/TT/7/2019
9. Tacakiewicz sp. z o.o. Ferma Kresek sp.k. Zastosowanie oprogramowania firmy Autodesk z kolekcji z zakresu architektury i budownictwa
(AEC Collection) pozwalającego na pracę w systemie BIM w nowoczesnym i profesjonalnym
biurze projektowym.
10.12.2019 190 505,00 31.08.2019 – 31.01.2020 SOI/TT/8/2019
10. SIGMA S.A. Wdrożenie innowacji procesowej z zakresu wytwarzania i projektowania produktów w celu zwiększenia konkurencyjności oraz produktywności firmy SIGMA S.A. 12.12.2019 269 522,22 01.11.2019-30.04.2020 SOI/TT/9/2019
11. UCEES Sp. z o.o. Sp. k. Wdrożenie parametrycznego modelowania informacji o budynku (BIM) w celu utrzymania spójności, aktualności i nieprzerwanego dostępu do informacji o projekcie w zintegrowanym środowisku cyfrowym 30.12.2019 113 470,83 26.09.2019–26.03.2020 SOI/TT/10/2019
12. K&L ART DESIGN Autorska Pracownia Projektowa Grzegorz Krychowski Zakup licencji z zakresu architektury oraz budownictwa – Architecture Engineering and Construction Collection z wdrożeniem zakupionej Technologii 13.01.2020 77 898,41 15.08.2019–21.01.2020 SOI/TT/1/2020
13. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Firmus” Sp. z o.o. Zakup licencji AutoCAD z kolekcji Product Design and Manufacturing Collection z wdrożeniem zakupionej Technologii 31.01.2020 52 595,51 01.09.2019–28.02.2020 SOI/TT/2/2020
14. Polak Meble Sp. z o.o. Sp.k. Wdrożenie innowacyjnego oprogramowania do przedsiębiorstwa Polak Meble szansą na jego rozwój 10.02.2020 137 025,00 01.11.2019–31.12.2020 SOI/TT/3/2020
15. Grupa WW Sp. z o. o. Transfer technologii, w postaci licencji systemu DMP wraz z Data Stream’em, do firmy Wnioskodawcy 27.03.2020 840 000,00 01.12.2019-31.03.2020 SOI/TT/4/2020
16. QZ Solutions Sp. z o.o. Technologia obrazowania hiperspektralnego w ocenie wegetacji roślin w rolnictwie precyzyjnym 03.04.2020 180 981,91 15.12.2019-31.05.2020 SOI/TT/5/2020
17. NewMedia Labs Sp. z o. o. Wdrożenie technologii Data Management Platform w celu zastosowania w branży HR 03.04.2020 840 000,00 23.03.2020–31.12.2020 SOI/TT/6/2020
18. STALPROJEKT Biuro Architektoniczne s.c. Grzegorz Formella Adam Jowanowski Zakup i wdrożenie środowiska BIM w Biurze Architektonicznym STALPROJEKT 17.04.2020 93 307,50 15.04.2020–15.05.2020 SOI/TT/7/2020
19. Industria Project Sp. z o.o. Wdrożenie procesu realizacji usług z wykorzystaniem Technologii informatycznych pakietu Architecture Engineering 30.04.2020 356 914,90 03.02.2020–31.08.2020 SOI/TT/8/2020
20. SYDERAL Polska Sp. z o.o. Zakup licencji na oprogramowanie Riviera-PRO służącego do symulacji zachowania modułów projektowanych na układy FPGA 01.06.2020 55 260,00 21.10.2019–30.04.2020 SOI/TT/9/2020
21. Sanidraft Tomasz Pilżys Zwiększenie zdolności produkcyjnych przez transfer innowacyjnego oprogramowania wspomagającego projektowanie komputerowe w budownictwie 11.05.2020 59 282,99 08.11.2019–30.06.2020 SOI/TT/10/2020
22. Maciej Konrad Saczuk „Whitemoose” Automatyzacja procesów projektowych dzięki wdrożeniu technologii Autodesk, Architecture, Engieering and Construction Collection 30.04.2020 149 990,40 02.12.2019–31.05.2020 SOI/TT/11/2020
23. SALVAGE Sp.z o.o. Zakup licencji z zakresu architektury oraz budownictwa – Autodesk Architecture Engineering and Construction Collection (AEC) oraz Autodesk BIM360 wraz z wdrożeniem zakupionych Technologii 12.05.2020 568 631,00 01.11.2019–30.08.2020 SOI/TT/12/2020
24. CDF Architekci Sp. z o.o. Sp.k. Proces wdrożeniowy polegający na aktualizacji licencji programu Archicad 10 do wersji ArchiCAD 23 dla siedemnastu indywidualnych stanowisk pracowniczych 04.06.2020 65 070,00 26.09.2019–15.10.2019 SOI/TT/13/2020
25. Design Construction Studio spółka cywilna Andrzej Redmerski, Robert Modzelewski, Agnieszka Redmerska, Edyta Modzelewska Zakup i wdrożenie technologi Architecture Engineering and Construction Collection 03.06.2020 59 635,17 07.12.2019–31.07.2020 SOI/TT/14/2020
26. RBS Robotics Sp. z o.o. Zakup innowacyjnego oprogramowania w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku usług robotyzacji oraz automatyzacji procesów produkcyjnych 04.06.2020 59 400,00 20.12.2019–30.06.2020 SOI/TT/15/2020
27. Konstruktor Group Sp. z o.o. Wdrożenie innowacyjnej licencji 3-letniej AEC Collection dla spółki Konstruktor group sp. z o.o. 18.06.2020 48 168,00 26.11.2019–30.06.2020 SOI/TT/16/2020
28. Astronika Sp. z o.o. Product Design and Manufacturing Collection 17.06.2020 84 289,10 03.10.2019–30.11.2019 SOI/TT/17/2020
29. Little Big Data Sp. z o.o. Inwestycja w technologię zarządzania danymi 09.06.2020 757 380,40 01.11.2019-30.06.2020 SOI/TT/18/2020
30. ZAPROM sp. z o.o. Zakup oprogramowanie COPRA w celu wdrożenia innowacji procesowej w firmie ZAPROM 18.06.2020 386 015,81 18.12.2019-31.08.2020 SOI/TT/19/2020
31. Listonic Sp. z o.o. Zakup licencji na system klasy Data Management Platform 01.07.2020 797 500,00 01.12.2019-31.08.2020 SOI/TT/20/2020
32. Europrojekt Gdańsk S.A Zakup i wdrożenie oprogramowania Autodesk AEC Collection w celu zwiększenia efektywności i możliwości oferowanych usług na rynku krajowym i zagranicznym 04.09.2020 325 282,77 21.12.2019–31.01.2021 SOI/TT/21/2020
33. Visacom sp. z o.o. Nabycie od spółki Ecovisa praw własności do innowacyjnego modułu oprogramowania SAP w postaci systemu Energy Gantti 07.08.2020 661 290,00 31.12.2019–30.06.2021 SOI/TT/22/2020
34. Bidlab Sp. z o.o. Wdrożenie nowej technologii do zarządzania danymi 28.07.2020 742 500,00 03.12.2019-30.09.2020 SOI/TT/24/2020
35. Centrum Biuroserwisowe Milena Głębocka Wzrost konkurencyjności firmy Centrum Biuroserwisowe Milena Głębocka poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu ds obsługi drukarek 07.09.2020 119 469,00 01.11.2019–30.11.2021 SOI/TT/25/2020
36. Elem sp. z o.o. sp. k. PROJEKTOWANIE I INSTALOWANIE PRZEZ ZARZĄDZANIE–wprowadzenie innowacyjnej technologii w branży instalacji elektrycznej 24.08.2020 340 900,00 01.01.2020-30.06.2021 SOI/TT/26/2020
37. Web-Anatomy s.c. Sebastian Ceglarz i Szymon Polok Zakup nowatorskiego oprogramowania dedykowanego ochronie sesji internetowej klienta 11.09.2020 789 750,00 01.01.2020-30.11.2020 SOI/TT/27/2020
38. ORIGNALBLANC sp.. z o.o. Automatyzacja procesów projektowych dzięki wdrożeniu technologii Autodesk, Architecture, Engieering and Construction Collection. 28.08.2020 149 990,40 21.12.2019-30.09.2020 SOI/TT/28/2020
39. Pracownia Projektowa Instalacji Sanitarnych Grażyna, Jacek i Piotr Szumscy S.C. Zakup oraz wdrożenie licencji na 3 stanowiska Architecture Engineering & Construction Collection IC Commercial New Single-user ELD 3-Year Subscription w celu drożenia technologii BIM w projektowaniu 02.09.2020 75 899,31 01.07.2020- 30.09.2020 SOI/TT/29/2020
40. Sail Service sp. z o.o. Zakup licencji innowacyjnego oprogramowania klasy ERP Enova 365 wraz z modułami CRM, Projekty, Workflow, DMS, Harmonogram zadań od spółki XLE 07.09.2020 57 824,80 31.12.2019–31.12.2020 SOI/TT/30/2020
41. Zakład Usług Mechanicznych Jerzy Bednarz Transfer innowacyjnego oprogramowania CAM w celu efektywniejszej obróbki ubytkowej na maszynach sterowanych numerycznie oraz podniesienie parametrów oferowanych usług. 07.09.2020 94 500,00 21.12.2019–31.12.2020 SOI/TT/31/2020
42. Atelier ZETTA Zenon Zabagło Zakup oprogramowania AEC Collection 16.09.2020 149 290,57 21.12.2019–30.10.2020 SOI/TT/32/2020
43. Termores sp. z o.o. Implementacja innowacji w postaci systemu klasy Workflow optymalizującego procesy planowania i realizacji projektów inwestycji ciepłowniczych 22.09.2020 326 071,20 28.12.2019-30.11.2020 SOI/TT/33/2020
44. Centrum Technologiczne Budownictwa Instytut Badań i Certyfikacji sp. z o.o. Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego CleverLAB do procesowego zarządzania pracą w laboratorium badawczym 01.10.2020 70 000,00 16.01.2020 – 31.12.2020 SOI/TT/34/2020
45. „Hrynkiewicz i Synowie” Jolanta Hrynkiewicz Wdrożenie innowacyjnego zestawu wzajemnie powiązanych narzędzi do projektowania
Architecture Engineering and Construction Collection
29.09.2020 59 635,17 29.01.2020 – 11.01.2021 SOI/TT/35/2020
46. CreateIT S.C. Borkowski Bartosz, Fredrych Aleksander Dywersyfikacja działalności firmy createIT poprzez transfer technologii Data Management Platform 02.10.2020 660 000,00 26.02.2020 – 30.09.2020 SOI/TT/36/2020
47. Agro-Projects sp. z o.o. sp.k. Zakup technologii produkcji maszyn do uprawy pieczarek wraz z towarzyszącym jej know-how 24.11.2020 560 000,00 01.04.2020 – 30.06.2021 SOI/TT/38/2020
48. DTW Logistics sp. z o.o. sp. k. Zakup inteligentnego systemu wpierającego proces projektowania procesów magazynowych, raportowania oraz automatyzujący planowanie i zarządzanie zleceniami magazynowymi oraz dystrybucją towarów 05.11.2020 182 226,90 25.03.2020 – 31.12.2020 SOI/TT/39/2020
49. NAVITEL Sp. z o.o. Wdrożenie technologii polegającej na implementacji „Systemu AQUASMART” do monitorowania i sterowania procesami filtracji wody pitnej on-line przy wykorzystaniu technologii GSM i GPS” 18.12.2020 134 500,10 01.04.2020-30.11.2020 SOI/TT/40/2020
50. INS Group sp. z o.o. sp. k. Technologia sprzedaży produktów niematerialnych na odległość pod nazwą Pierwszy Agent Online 07.12.2020 824 202,50 12.04.2020 – 31.12.2020 SOI/TT/41/2020
51. Grupa MND sp. z o.o. Zakup technologii systemu magazynowego średniej skali z oryginalnym układem zarządzania, oświetlenia i zasilania przez mikroinstalacje OZE 29.12.2020 875 000,00 15.12.2020 – 31.10.2021 SOI/TT/42/2020
52. Jakusz Sp. z o.o. Zakup licencji na oprogramowanie do analizy inżynierskiej, dokumentacji projektowej oraz dokumentacji techniczno-ruchowej w zintegrowanych narzędziach CAD/CAM/CAE/PDM, z wdrożeniem technologii 29.12.2020 74 564,37 01.04.2020-31.12.2020 SOI/TT/43/2020
53. Auto-West S.C. R i M Pastryk Podniesienie konkurencyjności oraz rozwój technologiczny przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnego, dopasowanego procesowo oprogramowania Auto West System przez Auto-West S.C. R i M Pastryk 05.01.2021 593 600,00 30.12.2020 – 30.06.2021 SOI/TT/44/2020
54. APR System sp. z o.o. Transfer technologii AF Framework. Innowacja procesowa pozwalająca na automatyzację produkcji oprogramowania w celu rozszerzenia oferty o produkty w technologii web 21.01.2021 330 000,00 01.04.2020 – 30.06.2021 SOI/TT/1/2021
55. DTI Polska sp. z o.o. sp. k. Zakup technologii oprogramowania do kompletnej detekcji pantografu względem sieci trakcyjnej 21.01.2021 826 505,63 27.05.2020 – 30.06.2022 SOI/TT/2/2021
56. FHU Marlena Pluta Zakup innowacyjnego oprogramowania wspierającego procesy magazynowo-logistyczne w przedsiębiorstwie odzieżowym FHU Marlena Pluta w formie licencji od firmy lndusti sp. z o.o. 01.02.2021 202 017,00 29.01.2020–31.12.2020 SOI/TT/3/2021
57. BORKOMET sp. z o.o. sp.k Zakup i wdrożenie inteligentnego systemu informatycznego klasy Smart Factory samodzielnie i bezpośrednio zarządzającego produkcją 27.01.2021 514 080,00 30.04.2020–31.12.2021 SOI/TT/4/2021
58. ALUTECH GLASSYSTEMS sp. z o.o. sp.k. Zakup licencji na oprogramowanie do analizy statyczno-wytrzymałościowej, bryłowej analizy nieliniowej MES, modelowania CAD 3d oraz analizy termicznej 25.02.2021 372 654,96 01.05.2020–26.03.2021 SOI/TT/5/2021
59. WSTECH S.C. R. Lorens, W. Pielech, J. Mazur Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy WS TECH S.C. w wyniku transferu i wdrożenia rozwiązań z zakresu Przemysłu 4.0. 18.03.2021 298 996,00 1.05.2020–30.9.2021 SOI/TT/6/2021
60. Eura7 sp. z o.o. Wdrożenie nowej technologii systemu zarządzania danymi 09.02.2021 850 000,00 1.05.2020–30.9.2021 SOI/TT/7/2021
61. Video House sp. z o.o. Kupno licencji systemu do zarządzania danymi 20.05.2021 397 104,80 01.5.2020-30.06.2022 SOI/TT/8/2021
62. Dailyfruits s.c. Bartosz Krudysz, Jacek Kwiecień Platforma AI dla modeli nauczania maszynowego nadzorowanego i nienadzorowanego do automatyzacji i optymalizacji procesów logistycznych, sprzedażowych i marketingowych 24.02.2021 752 000,00 29.04.2020 – 15.02.2021 SOI/TT/9/2021
63. KP Labs sp. z o.o. Transfer technologii rekonstrukcji nadrozdzielczej zdjęć cyfrowych opartej na zastosowaniu głębokich sieci neuronowych 22.03.2021 488 750,00 01.06.2020–31.05.2021 SOI/TT/10/2021
64. EURONET Norbert Saniewski sp. j. Transfer technologii Ubique 4.0 szansą na wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa EURONET 07.05.2021 532 441,70 01.05.2020–31.07.2021 SOI/TT/11/2021
65. Sensi Labs sp. z o.o. EO Engine – platforma hybrydowa, łącząca elementy SDK i framework’u, zawierająca biblioteki programistyczne, narzędzia AI i komponenty technologiczne, optymalizujące procesy projektowania aplikacji AR 11.05.2021 520 000,00 01.05.2020–31.05.2021 SOI/TT/12/2021
66. BIM ENGINEERS Sp. z o. o. Optymalizacja usług projektowych, dzięki wdrożeniu technologii AEC COLLECTION 19.04.2021 570 480,54 05.06.2020–30.06.2021 SOI/TT/13/2021
67. All4Vending sp. z o. o. sp. k. Wprowadzenie innowacyjnego systemu zarządzania zasobami w firmie All4Vending 10.05.2021 156 000,00 31.05.2020–31.12.2021 SOI/TT/14/2021
68. ALFAVOX Sp. z o.o. Zakup licencji na technologię rozpoznawania i syntezy mowy polskiej w celu podniesienia innowacyjności oprogramowania automatyzującego obsługę klienta w kanale telefonicznym na bazie Alfavox Aalia 18.05.2021 775 134,60 30.5.2020-30.09.2021 SOI/TT/15/2021
69. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ROYAL-STAR” Krzysztof Pawełek Wzrost konkurencyjności PPHU Royal-Star w wyniku zakupu i planowanego wdrożenia nowej technologii w zakresie platformy szkolenia mechaników lotniczych w oparciu o wirtualną rzeczywistość 09.06.2021 697 000,00 31.05.2020–30.09.2022 SOI/TT/16/2021
70. Performance Partners sp. z o.o. Zakup technologii DMP 06.05.2021 840 000,00 01.06.2020–30.06.2021 SOI/TT/17/2021
71. Grupa Architekci Stawowczyk Szlachetka sp.j. Transfer i wdrożenie technologii Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection / BIM 3D-6D, w projektowaniu architektonicznym CAD głównie w zakresie innowacji procesowej 09.06.2021 762 669,12 19.05.2020–30.09.2021 SOI/TT/18/2021
72. WJATECH Sp. z o.o. Zakup informatycznego systemu dynamicznej optymalizacji i wsparcia zarządzania procesami produkcji 14.05.2021 367 223,80 01.06.2020-31.12.2021 SOI/TT/19/2021
73. BARN A. Syczewska R. Wójcikowski A. Wójcikowski s.c Wdrożenie innowacji procesowej dzięki transferowi technologii z zakresu architektury i budownictwa do firmy BARN S.C. 13.07.2021 168 342,50 09.06.2020-31.08.2021 SOI/TT/20/2021
74. Ultranet Sp. z o.o. Zakup i instalacja 5 licencji innowacyjnego oprogramowania w celu poprawy jakości i obniżenia kosztów inwestycji budowlanych realizowanych w firmie Ultranet 27.05.2021 168 342,50 09.06.2020-01.09.2021 SOI/TT/21/2021
75. Yoon Group sp. z o.o. sp.k. Wdrożenie wielobranżowego biura w innowacyjne technologie projektowania BIM celem usprawnienia procesu projektowego, koordynacji międzybranżowej oraz wykonawstwa nowoczesnych inwestycji przemysłowych 27.05.2021 336 685,00 05.06.2020–30.06.2021 SOI/TT/22/2021
76. MPL Techma Sp. z o.o. Wzrost innowacyjności MPL Techma poprzez nabycie licencji do technologii wspierającej proces projektowania 18.05.2021 216 353,90 01.6.2020-31.07.2021 SOI/TT/23/2021
77. MSP INNTECH sp. z o.o. Zakup technologii łączenia i montażu struktur z wybranych stopów wytwarzanych metodą obróbki skrawaniem 18.05.2021 446 850,00 9.06.2020–30.11.2020 SOI/TT/24/2021
78. Klimaster Bystrzyński Mróz i Wspólnicy sp.j. Zakup licencji z zakresu architektury oraz budownictwa – Architecture Engineering and Construction Collection z wdrożeniem zakupionej Technologii 24.05.2021 202 013,55 06.06.2020-30.07.2021 SOI/TT/25/2021
79. PLASMA PROJECT s.c. Adam Kozak Małgorzata Pietras-Kozak Zakup oraz wdrożenie innowacyjnych programów celem zrewolucjonizowania procesu projektowego
z uwzględnieniem potrzeb optymalizacji wielowymiarowej produktu i optymalnego użytkowania gotowego obiektu
17.05.2021 168 889,83 09.06.2020-30.07.2021 SOI/TT/26/2021
80. QZ Solutions Sp. z o. o. Technologia automatycznego przetwarzania danych hiperspektralnych w celu stworzenia skuteczniejszych klasyfikatorów gleby 18.05.2021 500 650,00 09.6.2020-31.05.2021 SOI/TT/27/2021
81. CRL Sp. z o.o. Zakup i wdrożenie systemu autonomicznie zarządzającego produkcją i naprawami odzieży roboczej 19.05.2021 396 000,00 01.6.2020-31.03.2022 SOI/TT/28/2021
82. Bernatek Architekci sp. z o.o. sp.k. Innowacja procesu projektowania architektonicznego za pomocą wdrożenia nowatorskiego oprogramowania – przejście na projektowanie 3D 20.05.2021 168 342,50 06.06.2020-03.08.2021 SOI/TT/29/2021
83. Greenko sp. z o.o. Zakup licencji innowacyjnej aplikacji GRYWIT dla przedsiębiorstwa GREENKO Sp. z o.o. od firmy GRYWIT ANNA JANKOWIAK 24.08.2021 196 342,35 05.06.2020-31.05.2022 SOI/TT/30/2021
84. Infra Project sp. z o.o. Transfer i wdrożenie innowacyjnych technologii w firmie Infra Project sp z o.o. 07.06.2021 235 677,89 01.06.2020–31.07.2021 SOI/TT/31/2021
85. BD Group sp. z o.o. Wprowadzenie innowacji procesowej poprzez transfer technologii Autodesk Architecture
Engineering and Construction Collection
21.05.2021 269 203,84 04.06.2020 – 11.01.2021 SOI/TT/32/2021
86. 4developments sp. z o. o. Zakup i wdrożenie technologii z zakresu architektury i budownictwa 24.05.2021 202 013,55 09.06.2020-23.06.2021 SOI/TT/33/2021
87. „BP PROJEKT” BARTOSZ PIOTROWSKI Innowacja procesu projektowania konstrukcyjnego – Wdrożenie technologii w postaci nowatorskiej kolekcji oprogramowania Architecture Engineering and Construction Collection 17.06.2021 168 342,50 09.06.2020-30.06.2021 SOI/TT/34/2021
88. Foroom Sp. z o.o. Wdrożenie do projektów 3D technologii projektowania przy wykorzystaniu pakietów AEC Collection 25.05.2021 253 504,00 09.6.2020-15.05.2021 SOI/TT/35/2021
89. Kuban i Salak – Pracownia Konstrukcji Marek Salak Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologii informatycznych opartych na Kolekcji AEC dla projektowania konstrukcji budowlanych oraz infrastruktury towarzyszącej 14.06.2021 465 679,39 09.06.2020-10.11.2021 SOI/TT/36/2021
90. ABI Media Holdings sp. z o.o. Wdrożenie systemu do analizy widowni i targetowania przekazu reklamowego na nośnikach cyfrowych 08.06.2021 632 000,00 31.05.2020-30.11.2021 SOI/TT/37/2021
91. Top Gift sp. z o.o. sp.k. Budowanie potencjału rozwoju poprzez innowacje
w przedsiębiorstwie Top Gift Sp. z o.o Sp.k. dzięki nabyciu praw do technologii aviERP:Expert System zarządzania i optymalizacji procesów
08.06.2021 263 793,95 09.06.2020 – 30.06.2022 SOI/TT/38/2021
92. ARCHAS DESIGN Maciej Zuber Transfer technologii Architecture Engineering and Construction Collection/ Kolekcja oprogramowania z zakresu architektury i budownictwa, do pracowni architektonicznej 17.06.2021 202 013,55 09.06.2020 – 18.06.2021 SOI/TT/39/2021
93. WXCA Group sp. z o.o. Wdrożenie innowacji procesowej w przedsiębiorstwie WXCA Group sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej technologii AEC COLLECTION 14.06.2021 464 601,60 09.06.2020–31.07.2021 SOI/TT/40/2021
94. Roboticket Sp. z o.o. Hybrydowy, bezserwerowy silnik do zarządzania kontraktami subskrypcyjnymi w ramach platformy Roboticket 15.06.2021 423 640,00 01.06.2020-31.12.2021 SOI/TT/41/2021
95. Steelcon Sp. z o. o. . Zakup i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania produkcją elementów wyposażenia kontenerów i pojemników na odpady 14.07.2021 368 475,00 09.06.2020–30.06.2022 SOI/TT/42/2021
96. PPW PROMEX Sp. z o.o. Sp.k. Modernizacja procesu projektowania architektonicznego dzięki wdrożeniu nowatorskiej kolekcji oprogramowania Architecture Engineering and Construction Collection 13.07.2021 168 342,50 09.06.2020–26.10.2021 SOI/TT/43/2021
97. Grupa 4M sp. z o.o. Transfer technologii AEC COLLECTION w Grupie 4M sp. z o.o. 18.06.2021 269 796,80 09.06.2020–31.07.2021 SOI/TT/45/2021
98. Sękpol Sp. j. Wzrost konkurencyjności firmy SĘKPOL w wyniku transferu technologii IPOsystem 30.06.2021 589 770,59 01.06.2020-31.08.2022 SOI/TT/46/2021
99. Robert Welik „WelMasz Optymalizacja i zwiększenie zdolności do realizacji usług projektowych i procesów wykonawczych w firmie Welmasz Robert Welik poprzez wdrożenie Innowacyjnej technologii Product Design&Manufacturing 06.07.2021 174 560,00 01.08.2020–06.08.2021 SOI/TT/47/2021
100. FREZ Maciej Wolski Zakup i wdrożenie autonomicznego systemu zarządzania produkcją 29.06.2021 295 715,00 09.06.2020–31.03.2022 SOI/TT/48/2021
101. Kancelaria Radcy  Prawnego Mateusz Jasiński Wdrożenie innowacji do przedsiębiorstwa poprzez zakup technologii iManage Work w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku usług prawniczych 15.07.2021 279 385,04 09.06.2020–31.03.2022 SOI/TT/49/2021
102. Ronkowski Fabryka Okien i Drzwi S.A. Zakup licencji oprogramowania klasy ERP Enova 365 wraz z modułami Handel, Produkcja, Serwis, Projekty, DMS, E-MAIL i Harmonogram Zadań od spółki XLE 02.07.2021 255 307,70 09.06.2020–01.04.2022 SOI/TT/51/2021
103. PH-PROJEKT Piotr Hotała Zakup i wdrożenie innowcyjnej technologii – oprogramowania Autodesk AEC Collection umożliwiającego projektowanie i realizację nowoczesnych, energooszczędnych obiektów budowlanych 14.07.2021 168 342,50 09.06.2020–10.09.2021 SOI/TT/52/2021
104. Black Monkey Sp. z o. o. Platforma dietetyczna wykorzystująca modele nauczania maszynowego do optymalizacji i automatyzacji definiowania i przygotowania diet zdrowotnych oraz kontroli adherencji osób z nich korzystających 23.07.2021 488 786,00 09.06.2020–04.06.2022 SOI/TT/53/2021
105. Biuro Projektów Budownictwa Sp. z o.o. Transfer technologii AEC Collection w BPB Sp. z o. o. 26.07.2021 404 019,23 09.06.2020-31.10.2021 SOI/TT/54/2021
106. Standart Architekci sp. z o.o. sp.k. Wdrożenie projektowania zintegrowanego opartego na metodologii BIM 10.08.2021 336 685,00 09.06.2020-27.08.2021 SOI/TT/55/2021
107. Zakład Poligraficzny TECHGRAF Piotr Teichman Wprowadzenie do firmy innowacji procesowej za pomocą wielomodułowego, zintegrowanego system informatycznego do zarządzania inteligentnym przedsiębiorstwem 12.08.2021 342 016,37 09.06.2020-31.12.2022 SOI/TT/56/2021
108. Horyzont Agencja Reklamowa Sławomir Popek Zakup licencji do portalu internetowego do rekrutacji i selekcji talentów celem wdrożenia nowej usługi headhunterskiej 17.09.2021 423 725,00 1.11.2021-31.01.2022 SOI/TT/57/2021
109. PROFILEX Jerzy Malicki Modyfikowalna internetowa platforma wzornicza 07.10.2021 497 621,12 09.06.2020-31.12.2021 SOI/TT/59/2021
110. Protechnika Łuków Sp. z o.o. Transfer technologii – zakup licencji do dedykowanych rozwiązań informatycznych Product Design and Manufacturing Collection przez Protechnika Łuków Spółka z o.o.” 25.10.2021 417 630,40 01.05.2020-31.03.2022 SOI/TT/60/2021
111. Reconal sp. z o.o. Wdrożenie w przedsiębiorstwie Reconal Sp. z o.o. innowacji procesowej dzięki zastosowaniu technologii Merit ERP by Asseco opartej o autorską technologię MacroBASE 13.06.2022 176 540,00 11.11.2021- 14.12.2022 SOI/TT/1/2022
112. Polpak sp. z o.o. Zakup licencji innowacyjnego systemu Inspiro ERP-CRM przez firmę Polpak Sp. z o.o. od przedsiębiorstwa Opcja.pl Sp. z o.o. 09.06.2022 322 000,00 14.12.2021-31.12.2022 SOI/TT/2/2022
113. Mega sp. z o.o. Zwiększenie konkurencyjności oraz zdolności produkcyjnej firmy MEGA Sp .z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii opartej na pełnej kolekcji inżynierskiej CAD/CAM/CAE/PDM 01.07.2022 314 781,93 27.10.2021 – 30.06.2022 SOI/TT/4/2022
114. Trimar Systemy Parkingowe sp. z o.o. sp.k. Wzrost konkurencyjności firmy TRIMAR Systemy Parkingowe poprzez zakup specjalistycznej technologii w postaci oprogramowania do zdalnego zarządzania i serwisowania systemów parkingowych 27.06.2022 150 010,00 02.12.2021-31.12.2022 SOI/TT/5/2022
115. Water Technology Systems sp. z o.o. Podniesienie konkurencyjności Water Technology Systems dzięki transferowi technologii informatycznych – rozbudowie posiadanych narzędzi Solid Works” 30.06.2022 467 813,11 09.12.2021 – 31.10.2022 SOI/TT/6/2022
116. AP-FLYER sp. z o.o. Wprowadzenie innowacji produktowej poprzez nabycie technologii i transfer wiedzy w zakresie budowy systemu informatycznego do monitorowania w czasie rzeczywistym zdarzeń w środowisku rozproszonym 30.06.2022 812 139,00 16.12.2021 – 31.12.2022 SOI/TT/7/2022
117. MAGAM Sp. z o.o. Zakup innowacyjnego systemu do zarządzania procesem produkcji w celu optymalizacji i usprawnienia organizacji procesów w firmie „MAGAM” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 01.07.2022 462 000,00 16.12.2021 – 31.12.2022 SOI/TT/8/2022
118. PHOTOAID S.A. Transfer technologii do usuwania i zmiany tła obrazu opartej na sztucznej inteligencji 15.06.2022 244 510,00 08.12.2022 – 31.10.2022 SOI/TT/9/2022
119. M-Line sp. z o.o. Pozyskanie przez spółkę M-line technologii inteligentnego wzbogacania baz danych w celu generowania rekordów B2B oraz B2C na potrzeby działalności marketingowej. 18.07.2022 882 140,00 09.11.2021 – 30.12.2022 SOI/TT/10/2022
120. Kallan sp. z o.o. Wdrożenie innowacyjnej technologii optymalizującej zintegrowane procesy projektowe w oparciu o metodykę Building Information Modelling (BIM) 22.06.2022 154 929,60 01.03.2022 – 30.11.2022 SOI/TT/11/2022
121. Teldoc Sp. z o.o. Wdrożenie technologii rozumienia języka naturalnego w celu stworzenia nowego produktu w postaci czatbota/voicebota przeznaczonego do zautomatyzowanej obsługi pacjentów w placówkach medycznych 22.06.2022 910 000,00 16.12.2021 – 30.09.2022 SOI/TT/12/2022
122. Idealogic sp. z o.o. Zakup oprogramowania pt. Platforma do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w ramach analizy danych i ich obróbki w procesie uczenia maszynowego przystosowana do rozwiązywania problemów inżynieryjnych. 21.06.2022 378 000,00 16.12.2021 – 30.11.2022 SOI/TT/13/2022
123. SIGMA S.A. Wdrożenie innowacji produktowej w postaci separatora elektromagnetycznego w celu zwiększenia innowacyjności oraz konkurencyjności firmy SIGMA S.A. 12.07.2022 285 952,12 16.12.2021 – 31.12.2022 SOI/TT/14/2022
124. Brand Bridge
sp. z o.o. sp.k.
Transfer technologii, w postaci licencji systemu klasy Data Management Platform, do firmy Brand Bridge sp. z o.o. sp.k. 28.07.2022 700 000,00 16.10.2021 – 30.09.2022 SOI/TT/15/2022
125. Paweł Babraj BAMET Wdrożenie oprogramowania do projektowania w firmie Paweł Babraj BAMET 11.08.2022 203 700,00 11.11.2021 – 30.09.2022 SOI/TT/16/2022
126. GSBK-2 Biuro Konstrukcyjne Sp. z o.o. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologii informatycznych opartych na Kolekcji AEC dla projektowania konstrukcji budowlanych oraz infrastruktury towarzyszącej 08.08.2022 178 774,08 16.12.2021 – 30.12.2022 SOI/TT/17/2022
127. Open Mobi sp. z o.o. sp. k. Integrator identyfikatora QID z platformami typu Data Managment Platform (DMP) i Demand-side Platform (DSP) w celu automatyzacji i inteligentnej optymalizacji procesów marketingowych 23.06.2022 571 550,00 16.12.2021 – 31.12.2022 SOI/TT/18/2022
128. Vikset MS sp. z o.o. sp.k. Zakup technologii CAD/CAM umożliwiającej wprowadzenie na rynek nowych wyrobów, poprawę jakości produktów wytwarzanych metodą obróbki skrawania na zaawansowanych tokarkach i frezarkach wieloosiowych 06.07.2022 453 950,00 11.12.2022 – 31.10.2022 SOI/TT/19/2022
129. Blees Sp. z o.o. Zakup przez Blees Sp.z o.o. technologii aktywnego monitoringu opartej o inteligentną analizę obrazu z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji 30.06.2022 455 000,00 21.10.2021 – 30.06.2022 SOI/TT/20/2022
130. Applink sp. z o.o. Nowy wymiar usług emisji materiałów audiowizualnych na rynku Digital Signage. 11.07.2022 664 878,16 16.12.2021 –  30.09.2022 SOI/TT/21/2022
131. ToM-PaR Jerzy Rutkowski Wprowadzenie innowacji procesowej w firmie ToM-PaR poprzez transfer technologii. 06.07.2022 240 667,00 04.11.2021 – 30.12.2022 SOI/TT/22/2022
132. Rukola sp. z o.o. Zakup licencji oprogramowania SWIModule przez spółkę Rukola od firmy SWIM Łukasz Makurat 14.07.2022 243 600,00 04.12.2021 – 31.12.2022 SOI/TT/24/2022
133. DTP-SOFT sp. z o.o Zakup i wdrożenie technologii w postaci oprogramowania służącego do automatyzacji procesu sprzedaży produktów cyfrowych. 12.07.2022 377 860,00 16.11.2021 – 31.10.2022 SOI/TT/25/2022
134. Morado sp. z o.o. sp.k. Zakup innowacyjnego systemu Necto Terminal Mobile przez firmę Morado Sp. z o.o. Sp.k. od firmy Necto S.A. 25.07.2022 241 500,00 14.12.2021- 31.12.2022 SOI/TT/26/2022
135. SAGITUM S.A Transfer i wdrożenie zaawansowanego narzędzia analitycznego SagiBusinessAnalytics w firmie Sagitum S.A 02.08.2022 402 000,00 14.12.2021 – 30.11.2022 SOI/TT/27/2022
136. ZAPROM Tomasz Pruszyński Wzrost konkurencyjności firmy ZAPROM poprzez wdrożenie innowacyjności procesowej w postaci licencji Opcenter i Teamcenter opartej o systemy PLM, MES oraz APS 29.07.2022 523 701,99 16.12.2021-30.09.2022 SOI/TT/29/2022
137. Cyber Center sp. z o.o. Wdrożenie technologii automatycznego rozpoznawania mowy, głosu i emocji w przedsiębiorstwie Cyber Center Sp. z o. o. 04.08.2022 692 300,00 16.11.2021 – 30.11.2022 SOI/TT/30/2022
138. ELTRIM PROJEKT Sp. z o.o. Optymalizacja usługi projektowej poprzez wdrożenie technologii Autodesk, Architecture, Engineering and Construction Collection 10.08.2022 163 957,50 16.12.2021 – 31.12.2022 SOI/TT/31/2022
139. 3MK PROTECTION Realizacja projektu celem wzrostu innowacyjności przedsiębiorstwa 3mk Protection sp. z o.o 12.09.2022 586 500,00 16.12.2021 –  28.02.2023 SOI/TT/33/2022
140. We Love Data Sp. z o.o. Transfer technologii, w postaci licencji systemu klasy Data Management Platform, do firmy WeLoveData Sp. z o.o. 12.08.2022 675 000,00 20.10.2021 – 30.09.2022 SOI/TT/34/2022
141. Atelier Tektura Sp. z o.o. Wdrożenie innowacyjnych procesów projektowych w oparciu o zintegrowaną platformę programową Architecture Engineering & Construction Collection zgodną z metodyką BIM 02.09.2022 157 920,00 16.12.2021 – 30.12.2022 SOI/TT/35/2022
142. P.H.U. LUX DOM Rafał Cioch Zakup licencji oprogramowania System Sprzedażowo Montażowy LUXDOM dla przedsiębiorstwa P.H.U. LUX DOM Rafał Cioch od firmy 300Devs Sp. z o.o.. 01.09.2022 262 500,00 01.12.2021 – 31.12.2022 SOI/TT/36/2022
143. MEDIA sp. z o.o. Zakup innowacyjnego oprogramowania ERP Impuls EVO do optymalizacji procesów produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem. 04.10.2022 288 400,00 16.12.2021 – 31.12.2022 SOI/TT/37/2022
144. HANBUD Sp. z o.o. Wdrożenie innowacji procesowej w Hanbud  Sp. z o.o. poprzez zakup systemu usprawniającego proces projektowania 12.10.2022 174 000,00 16.12.2021 – 30.09.2022 SOI/TT/38/2022
145. GAMON TRUCKS sp. z o.o. Transfer i wdrożenie innowacyjnej technologii w firmie Gamon Trucks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 09.12.2022 172 893,57 4.11.2021 – 31.12.2022 SOI/TT/39/2022