Ostatnia umowa podpisana

9 grudnia 2022 roku, w piątek, podpisaliśmy ostatnią umowę o powierzenie grantu w ramach Projektu Sieć Otwartych Innowacji. Naszym ostatnim grantobiorcą została firma Gamon Trucks sp. z o.o.

Firma GAMON TRUCKS Sp. z o.o. powstała w 2014 roku. Siedziba firmy mieści się w Rybniku, natomiast oddział produkcyjny został w 2018 roku przeniesiony do Konstantynowa Łódzkiego. Zajmują się produkcją pojazdów do czyszczenia kanalizacji oraz transportu nieczystości płynnych. W trakcie procesu projektowania oraz realizacji zamówień stosują się do ściśle określonych norm oraz wytycznych Systemu Zarządzania Jakością. 

Celem głównym projektu jest zautomatyzowanie przetwarzania danych inżynierskich, otrzymywanych w pracy swoich konstruktorów przy wykorzystania oprogramowania komputerowego Autodesk, w ten sposób by dane te przekazywać bezpośrednio z posiadanego oprogramowania komputerowego Autodesk do posiadanego systemu komputerowego Subiekt GT oraz systemu IPOsystem a co za tym idzie optymalizacja procesów biznesowych i produkcyjnych w przedsiębiorstwie i w efekcie podniesienie jakości produktów, znaczące zwiększenie przychodów ze sprzedaży, obniżenie kosztów jednostkowych wytwarzania produktów i finalnie wzrost konkurencyjności Grantobiorcy na rynku krajowym i międzynarodowym. Projekt realizowany przez firmę będzie polegał na synchronizacji programów istniejących w firmie za pomocą EIS CONNECT.

Projekt przyczyni się do przyspieszenia i podniesienia jakości zarządzania produkcją. Zintegruje dotychczas istniejące programy w firmie oraz doprowadzi do automatyzacji i zwiększenia efektywności prowadzonych działań.

 

Gratulujemy

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pozostałe artykuły