Komunikat o liczbie i wartości wniosków o dofinansowanie złożonych w Konkursie 5 projektu Sieć Otwartych Innowacji

Zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu przeprowadzenia konkursu na transfer Technologii nr 5/2021 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że wg stanu na godzinę 23.59 dnia 8 grudnia 2021 r. za pośrednictwem systemu ISOP złożono trzydzieści osiem Wniosków o powierzenie grantu na transfer Technologii, z których dziesięć nie uzyskało pozytywnej rekomendacji na etapie oceny formalnej.

Łączna wartości wnioskowanego dofinansowania dla 28 wniosków wynosi 12.234.294,24 PLN.

Alokacja w Konkursie wynosi 12.500.000,00 zł.

Obecne wykorzystanie alokacji wynosi obecnie 97,88 %.

Zapraszamy do aplikowania w ramach konkursu.


Pozostałe artykuły