Komunikat o liczbie i wartości wniosków o dofinansowanie złożonych w Konkursie 5 projektu Sieć Otwartych Innowacji

Zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu przeprowadzenia konkursu na transfer Technologii nr 5/2021 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że wg stanu na godzinę 23.59 dnia 07 grudnia 2021 r. za pośrednictwem systemu ISOP złożono trzydzieści siedem Wniosków o powierzenie grantu na transfer Technologii, z których dziewięć nie uzyskało pozytywnej rekomendacji na etapie oceny formalnej.

Łączna wartości wnioskowanego dofinansowania dla 27 wniosków wynosi 11.772.481,13 PLN

Alokacja w Konkursie wynosi 12.500.000,00 zł.  Obecne wykorzystanie alokacji wynosi 94,18 %.

Zapraszamy do aplikowania w ramach konkursu.


Pozostałe artykuły