Komunikat o liczbie i wartości wniosków o dofinansowanie złożonych w Konkursie 5 projektu Sieć Otwartych Innowacji

Zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu przeprowadzenia konkursu na transfer Technologii nr 5/2021 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że wg stanu na godzinę 23.59 dnia 06 grudnia 2021 r. za pośrednictwem systemu ISOP złożono trzydzieści sześć Wniosków o powierzenie grantu na transfer Technologii, z których osiem nie uzyskało pozytywnej rekomendacji na etapie oceny formalnej.

Łączna wartości wnioskowanego dofinansowania dla 28 wniosków wynosi 12.567.334,24 PLN

Alokacja w Konkursie wynosi 12.500.000,00 zł.  Obecne wykorzystanie alokacji wynosi 100,54 %.

Zapraszamy do aplikowania w ramach konkursu.


Pozostałe artykuły