Komunikat o liczbie i wartości wniosków o dofinansowanie złożonych w Konkursie 5 projektu Sieć Otwartych Innowacji

Zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu przeprowadzenia konkursu na transfer Technologii nr 5/2021 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że wg stanu na godzinę 23.59 dnia 28 listopada 2021 r. za pośrednictwem systemu ISOP złożono dwadzieścia osiem Wniosków o powierzenie grantu na transfer Technologii o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w wysokości 12.417.064,23 PLN.

Alokacja w Konkursie wynosi 12.500.000,00 zł. Obecne wykorzystanie alokacji wynosi 99,34%.

Wg stanu na dzień 29 listopada 2021 r. ARP S.A. nie ogłasza zawieszenia konkursu na postawie § 3 ust. 6 Regulaminu. Zapraszamy do aplikowania w ramach konkursu.


Pozostałe artykuły