Mapa pomocy regionalnej od 2022 roku

Poradnik dla przedsiębiorców (infografika)

Nowy rok to nowe możliwości. Nowa mapa pomocy regionalnej to sygnał dla biznesu, która część kraju staje się atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Zyska aż 14 regionów w Polsce.

Mapa pomocy regionalnej to wskazówka co do tego, które regiony w krajach członkowskich Unii Europejskiej mogą liczyć na wsparcie inwestycyjne. Regulacja ta opisuje maksymalne poziomy pomocy publicznej dla lokalnych przedsiębiorstw. Wielkość dofinansowania różni się ze względu na województwo i region – wynika to z poziomu rozwinięcia i zamożności danego obszaru. Zmiana, która weszła w życie 1 stycznia br. Dotyczy obszaru zamieszkiwanego przez aż 93% ludności Polski.

Co zmieni się dla przedsiębiorców?

Poprzednia mapa pomocy regionalnej obowiązywała w latach 2014–2021, ponieważ unijna polityka regionalna i jej ramy określane są raz na 7 lat. Od 2022 roku w związku ze zmianą wytycznych Komisji Europejskiej, zmieni się wymiar regionalnej pomocy inwestycyjnej (RPI) dla przedsiębiorców i inwestorów. Obecna wersja mapy, zaakceptowana przez Komisję Europejską, zwiększa maksymalną wartość pomocy dla wybranych regionów. W Polsce ich zakres terytorialny, z kilkoma wyjątkami, wyznaczają granice województw. Unijne zasady zakładają, że pomoc jest skierowana do regionów, których poziom PKB per capita nie przekracza 75% średniej unijnej (w okresie 3 lat) – dla Polski jest to 14 takich obszarów.

Pomoc może być udzielona, jeżeli przedsiębiorca złoży odpowiedni wniosek. Musi się w nim znaleźć informacja o przedsiębiorstwie i jego wielkości, opis i data prowadzenia projektu, na który firma chce uzyskać dofinansowanie, ale także wykaz kosztów i rodzaj wnioskowanej pomocy (np. dotacja lub pożyczka).

WNIOSKI ZŁOŻONE W 2021 r.: Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który jest w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego lub decyzja o przyznaniu wsparcia została wydana przed 1 stycznia 2022 r., będziesz się rozliczał na poprzednich zasadach – a więc według stawek, które obowiązywały w ramach poprzedniej mapy. Natomiast grantobiorcy, którzy w najbliższych tygodniach będą podpisywać umowy o powierzenie grantu w ramach piątego konkursu w projekcie Sieć Otwartych Innowacji, otrzymają dofinansowanie uwzględniające nowe limity pomocy regionalnej.

Kto zyska w nowym rozdaniu?

9 regionów w całym kraju może liczyć na zwiększoną maksymalną wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej. Dotyczy to przedsiębiorców z województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego (poza Warszawą i powiatami ościennymi), łódzkiego, opolskiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

O 5 PROCENT WIĘCEJ DLA ŚRODKOWEJ I ZACHODNIEJ POLSKI: jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w pasie od Śląska i Opolszczyzny przez województwa lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, a kończąc na Pomorzu Zachodnim, zyskujesz dzięki nowej mapie pomocy regionalnej.

Regiony Polski wschodniej (województwa warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie) nadal mogą liczyć na 50% wsparcia, tak jak w ramach poprzedniej mapy. Do grona obszarów z najwyższą pomocą dołącza województwo świętokrzyskie (wcześniej firmy mogły tam liczyć jedynie na 35-procentowe dofinansowanie inwestycji).

Mapa pomocy regionalnej od 2022 roku

Kto straci?

WARSZAWA: Projekty realizowane na terenie Warszawy oraz powiatów ościennych (warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, nowodworski, grodziski, miński, wołomiński, piaseczyński i otwocki) nie będą objęte możliwością skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej. Na wsparcie w ramach mapy nie mogą liczyć żadne przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, liczby zatrudnionych i kategorii.

Oprócz terenów Warszawy i powiatów ościennych są trzy regiony, w których nastąpi zmniejszenie intensywności wsparcia:

POMORZE: W województwie pomorskim nastąpi zmniejszenie intensywności pomocy z poziomu aktualnych 35% do 30%.

WIELKOPOLSKA i DOLNY ŚLĄSK: Poprzednio maksymalne wsparcie było na poziomie 25% – teraz spadnie o 5 lub 10 punktów procentowych (pp.). W przypadku obu województw są regiony, które mogą liczyć na większe wsparcie, ale tylko do 2024 roku (zobacz mapę powyżej). W przypadku Dolnego Śląska do 31 grudnia 2024 wsparcie dla obszarów miasta Wrocławia to 20%, a przez następne trzy lata będzie to już 15%. Ta sama sytuacja ma miejsce w przypadku Poznania i podregionu poznańskiego, a więc powiatów poznańskiego, obornickiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego. W tych regionach po 3 latach obowiązywania mapy spadnie maksymalna intensywność wsparcia o 5%.

BRAK DOFINANSOWANIA W RAMACH RPI: Udzielanie pomocy regionalnej nie jest dozwolone przedsiębiorcom w trudnej sytuacji w rozumieniu właściwych przepisów unijnych. Na wsparcie nie mogą liczyć także przedsiębiorstwa z sektorów: żelaza i stali, węgla brunatnego i węglowego, rybołówstwa i akwakultury, rolnictwa (rozumianego jako produkcja pierwotna, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, o których mowa w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), leśnictwa, transportu, energetycznego oraz sieci szerokopasmowych.

Dodatkowa pomoc dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Tak jak w przypadku poprzedniej mapy pomocy regionalnej, tak również w nowej mapie wsparcia, przedsiębiorstwa z sektora MŚP otrzymują dodatek związany z intensywnością pomocy. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej ulega podwyższeniu o 10 pp. dla średnich przedsiębiorstw (zatrudniających między 50 a 250 osób i o rocznym obrocie nie przekraczającym 50 mln euro). Z kolei o 20 pp. wzrasta limit pomocy dla mikro- lub małych firm (zatrudniających mniej niż 50 pracowników a obrót roczny nie jest większy niż 10 mln euro). Duże przedsiębiorstwa – zatrudniające powyżej 250 osób i o obrotach rocznych powyżej 50 mln euro lub rocznej sumie bilansowej powyżej 43 mln euro – mogą się starać o wsparcie na zasadach wynikających z nowej mapy (opisanych powyżej), ale nie mogą liczyć na bonusy.

Przykładowo: o wsparcie stara się firma, która zatrudnia 45 pracowników i wykazuje obroty roczne na poziomie 5 mln euro. Oznacza to, że mówimy o kategorii małego przedsiębiorstwa. Pozwala to na skorzystanie z 20-procentowego bonusu. Jeśli założymy, że taka firma chce realizować inwestycję na terenie województwa zachodniopomorskiego, gdzie intensywność wsparcia wynosi 40%, to maksymalnie pomoc może wynieść do 60%. Zakładając, że wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą kształtuje się na poziomie 2 mln zł, dofinansowanie na inwestycję może wynieść do 1,2 mln zł.

Wcześniej na terenie województwa zachodniopomorskiego maksymalna intensywność wsparcia wynosiła 35%. Wówczas małe przedsiębiorstwo mogłoby liczyć jedynie na 55% wsparcia i kwotę dofinansowania z wyżej wymienionego przykładu o 100 tys. zł niższą.

Mapa pomocy regionalnej dla Mazowsza

Na inwestycyjną pomoc regionalną nie będzie mogło liczyć m. st. Warszawa oraz region warszawski stołeczny. To dlatego, że przekraczają one 75-procentową średnią unijną PKB per capita, aż dwukrotnie. Na tym konkretnym obszarze nie będzie możliwe uzyskanie wsparcia. Wcześniej firmy z Mazowsza mogły liczyć na podobny poziom dofinansowania inwestycji jaki uzyskiwały firmy np. w Małopolsce czy na Opolszczyźnie. Obecnie wsparcie inwestycyjne dotyczy wyłącznie przedsiębiorców z wybranych terenów województwa.

Poziom wsparcia dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy kwalifikują się do udziału w mapie pomocy regionalnej niezależnie od wielkości i kategorii firmy.

25% WSPARCIA: ościenne gminy m.st. Warszawy – Baranów, Błonie, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Kampinos, Leoncin, Leszno, Nasielsk, Prażmów, Tarczyn, Zakroczym, Żabia Wola.

35% WSPARCIA: gminy oddalone od m.st Warszawy o kilkadziesiąt kilometrów – Dąbrówka, Jadów, Kałuszyn, Kołbiel, Latowicz, Mrozy, Osieck, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tłuszcz.

DOBRA WIADOMOŚĆ DLA POZOSTAŁYCH FIRM Z MAZOWSZA: Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który działa na innym obszarze niż wyżej wymienione, to oznacza, że możesz liczyć na znacznie wyższe wsparcie inwestycyjne. Według nowych zasad pozostała część województwa mazowieckiego otrzyma wyższy limit pomocy – nawet do 50%. W powiatach: garwolińskim, łosickim, sokołowskim, węgrowskim oraz w Siedlcach intensywność wsparcia również wyniesie do 50%.

Pozostałe powiaty obszaru Mazowsza mogą się ubiegać maksymalnie o 40-procentową pomoc.

Mapa pomocy regionalnej od 2022 roku


Pozostałe artykuły