TRENDY 2020 NA RYNKU INNOWACJI

Co się zmieni na rynku innowacji w 2020 roku – redakcja portalu Sieć Otwartych Innowacji rozmawiała z przedstawicielami naszych akredytowanych firm doradczych: dr Piotr Williński z BTM Innovations wskazał najważniejsze trendy technologiczne, a Miłosz Żebrowski z Polskiej Grupy Wspierania Innowacyjności opowiedział o tym, jak zmieni się podejście polskich MŚP do innowacji. Poniżej nasze podsumowanie opracowane w oparciu o prognozy ekspertów.

W 2020 roku na znaczeniu zyska bezpieczeństwo sztucznej inteligencji i inteligentnych systemów. Roboty coraz częściej będą nas wyręczać w codziennych czynnościach, a wirtualna rzeczywistość wesprze rozwój lekarzy i branż specjalistycznych. Równocześnie wzrośnie skala wdrożeń i ich testów, proces wyceny technologii zyska na znaczeniu, a technologia umożliwi przedsiębiorcom większą dywersyfikację usług.

PRZEŁOMOWE TECHNOLOGIE:

Hiperautomatyzacja przemysłu i coraz więcej cyfrowych firm: w fabrykach coraz chętniej automatyzujemy produkcję i eliminujemy z niej udział stanowisk wykorzystujących pracę ludzkich rąk. Trend ten pojawia się też w kontekście zarządzania – dążymy do tego, by wszystko było odwzorowane w modelach cyfrowych, a rola człowieka sprowadzała się do podejmowania kluczowych decyzji. Hiperautomatyzacja to wciąż duże wyzwanie stojące przed polskim przemysłem – co prawda chcemy produkować jak najwięcej jak najmniejszym kosztem, jednak wdrożenie nowych rozwiązań wymaga nakładów, a nierzadko również daleko idących zmian organizacyjnych i nigdy z góry nie zagwarantuje zwiększenia wydajności.

Popularyzacja Internetu rzeczy: inteligentne systemy jak inteligentny dom czy biuro coraz częściej będą nam pomagać i wyręczać nas w czynnościach absorbujących naszą uwagę. Mamy coraz więcej źródeł informacji, coraz częściej wchodzimy w świat wirtualny, a wykorzystywanie sensorów w urządzeniach służących do codziennego życia jest coraz powszechniejsze. Na ich bazie tworzone są zintegrowane systemy o rozmaitych funkcjonalnościach. Przykładowo w segmencie smart office dostępne są rozwiązania uwzględniające między innymi biometryczne rozpoznawanie twarzy pracownika, dzięki któremu można zidentyfikować, kto wchodzi do biura bez konieczności odbijania karty, oszczędzając tym samym pracy ochronie. W ramach systemu można ponadto korzystać z takich modułów jak: monitoring pogody, dostosowywanie temperatury pomieszczeń do poszczególnych użytkowników, a nawet kontrola wilgotności trawnika.

Rozszerzona rzeczywistość: nowe możliwości w branżach specjalistycznych: wirtualna rzeczywistość (VR) dostarczyła nam możliwość doświadczania świata 3D, który jest wygenerowany przez komputer. W rozszerzonej rzeczywistości (AR) pozostajemy w realiach świata rzeczywistego, ale dysponujemy dodatkowymi informacjami nałożonymi na obraz otaczającej nas rzeczywistości. Technologie VR/AR znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. Co więcej, takie technologie już działają, choć póki co głównie ze względu na wysokie koszty wdrożenia używane są w bardzo specjalistycznych obszarach.

Edge computing – przetwarzanie danych efektywniejsze od chmury: przez ostatnie lata chmura była bardzo popularnym trendem, jednak w dobie Internetu rzeczy traci na znaczeniu. Inteligentne urządzenia, których jest wokół nas coraz więcej, są w stanie robić obliczenia lokalnie, bez udziału chmury. Są w stanie lokalnie zapisywać wiedzę, a z chmurą lub centralną bazą danych kontaktować się tylko od czasu do czasu. Zaletą takiego rozwiązania jest nie tylko większe bezpieczeństwo danych, ale również możliwość przetwarzania danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Coraz szersze wykorzystanie autonomicznych urządzeń: autonomiczne przedmioty mają coraz więcej zastosowań na świecie – od pływających jednostek oczyszczających ścieki, przez roboty czyszczące podłogi w sklepach, na nadzorujących linie wysokiego napięcia dronach kończąc. Są to urządzenia o ograniczonej funkcjonalności, zaprogramowane do jednego, konkretnego zadania, jednak wciąż przybywa ich wokół nas, a branża rozwija się w kierunku opracowywania i wdrażania robotów, dronów, aplikacji IVA i innych, maszyn autonomicznych opartych na sztucznej inteligencji.

Bezpieczeństwo sztucznej inteligencji i sztuczna inteligencja dla bezpieczeństwa: systemy bazujące na sztucznej inteligencji, którym stopniowo przekazujemy wiedzę i oddajemy autonomię, są narażone na ataki hakerskie. Dlatego w następnych latach coraz ważniejsza będzie kwestia ochrony sztucznej inteligencji przed atakami. Uczące się algorytmy będą mogły coraz częściej bronić same siebie przed hakerami, a nawet monitorować potencjalnie niebezpieczne dla nas miejsca za pomocą inteligentnych kamer.

INNOWACJE W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH:

Wzrośnie skala wdrożeń i ich testów: kolejny rok upłynie pod znakiem wdrożeń i ich testów. Dziś rynek jest przesycony propozycjami unowocześnień, zmian, konfiguracji wybranych obszarów biznesu lub całych segmentów gospodarki. Brakuje wciąż zauważalnej skali wdrożeń i dyskusji o ich wynikach. Mamy w kraju rozwinięty ekosystem wsparcia innowacji, dostęp do know-how ze środowiska akademickiego, przemysłu, sektora B+R, mamy dostęp do funduszy finansujących innowacje, czy wreszcie cały sektor inkubatorów i centrów transferu technologii. Skala produkcji innowacji wciąż rośnie. Jednak z tej produkcji nie widać podobnej skali wdrożeń, a w konsekwencji testów wdrożeń. W 2020 roku przedsiębiorcy będą się domagali od twórców technologii zmian w podejściu do realizacji oczekiwań biznesu. Wskazuje na to m.in. popularyzacja formuły Science-to-Business (S2B), która z coraz większą skutecznością realizowana jest przez takie podmioty jak Sieć Badawcza Łukasiewicz czy Stowarzyszenie PACTT.

Proces wyceny technologii zyska na znaczeniu: wycena technologii jest wciąż procesem niszowym w katalogu potrzeb biznesu. Wynika to z tego, że zarządy firm są okresowo rozliczane przez ich właścicieli przede wszystkim z realizacji celów operacyjnych, a wycena technologii pełni inną funkcję. Co nie zmienia faktu, że ograniczony dziś zakres wyceny bilansowej aktywów niematerialnych będzie się zmieniał. A to w wyniku globalnych zmian w strukturze dominujących aktywów organizacji. Pozytywny jest również postępujący rynkowo trend wdrożeń systemów controllingu w organizacjach. Rośnie świadomość właścicieli firm na temat źródeł zwrotu z inwestycji. W 2020 roku te dwa procesy, tj. wzrost wykorzystania zakresu wyceny bilansowej technologii oraz zastosowań systemów controllingu firm, będą wpływać na wzrost zainteresowania wyceną technologii w biznesie. To, jak technologia wpływa na efektywność biznesu, przekłada się na zmiany w podejściu do jej wyceny. W 2020 roku będziemy obserwować ten trend w takich branżach jak kosmiczna czy finansowa. W sektorze fintech szczególnie ważne będzie zarządzanie efektywnością systemów samouczących się, czemu sprzyjać będą niedawne zmiany w prawodawstwie – m. in. implementacja dyrektywy PSD2.

Technologia umożliwi większą dywersyfikację usług: globalne trendy gospodarcze wskazują na konsolidację branż i sektorów. Maleje udział konwencjonalnych przemysłów opartych na twardych, materialnych, infrastrukturalnych aktywach. W konkurencyjnym otoczeniu firmy szukają wąskich gardeł i nisz rynkowych. W obu przypadkach kluczem do poprawy efektów działania są technologie. Ich udział w strukturze aktywów firm rośnie. Od lat branże i sektory z największym apetytem na innowacje nie zmieniają się, co potwierdzają liczne rankingi i wyceny rynkowe spółek. Rośnie jednak skala konsolidacji branż i sektorów. Firmy przestają się koncentrować na jednej głównej działalności, za którą odpowiada jedna kluczowa technologia. Przykładem realizacji takiej strategii jest historia grupy kapitałowej powołanej do życia przez jednego z liderów przetwórstwa tworzyw sztucznych w Polsce – Terplast sp. z o.o. Od 2016 r. częścią grupy jest spółka Terplast Nowe Technologie Sp. z o.o. mająca na celu wdrażanie nowoczesnych technologii, takich jak oprogramowanie SAP, IIOT oraz rozszerzona rzeczywistość. Obecnie TNT poprzez nawiązane kontakty z czołowymi producentami sprzętu i oprogramowania z wymienionych branż technologicznych rozwija swoją działalność, udostępniając swój know-how w obszarze wdrożeniowym.


Pozostałe artykuły