68 milionów na zakup technologii (infografika)

10 tygodni, 156 wniosków i przedsiębiorcy, którzy chcą nabyć innowacyjne technologie. To wynik Konkursu IV „Sieć Otwarty Innowacji”, który pobił rekordy popularności wśród mikro, małych i średnich firm. Wystarczyła zmiana zasad konkursu i w niecałe trzy miesiące zgłosiło się prawie tyle chętnych co w czasie trwającego 15 miesięcy Konkursu III.

– To absolutny rekord w historii naszego projektu. Chcieliśmy dotrzeć do większej liczby potencjalnie zainteresowanych przedsiębiorców i zmiany w regulaminie konkursu okazały się strzałem w dziesiątkę. – przyznaje dyrektor zarządzający ds. Innowacji i Technologii Bartosz Sokoliński

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zwróciła uwagę na potrzeby przedsiębiorców i zaproponowała bardziej atrakcyjne zasady konkursu. Gównie zmiany obejmowały modyfikacje w zakresie warunków pomocy de minimis. Przedsiębiorcy zyskali dostęp do znacznie wyższych kwot grantu – nabywaną technologię można refinansować nawet w 85 procentach.

Bartosz Sokoliński, Agencja Rozwoju Przemysłu
"Poziom oferowanego przez nas wsparcia wzrósł we wszystkich województwach. Najbardziej odczuli to przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego, wcześniej kwota wsparcia wynosiła 35 procent, podnieśliśmy ją ponad dwukrotnie – aż do 80 procent wsparcia w ramach pomocy de minimis. Dodatkowym czynnikiem mobilizującym przedsiębiorców do zgłoszenia aplikacji była pandemia, która obnażyła braki technologiczne i operacyjne firm. Rozwiązaniem dla sektora MŚP stały są inwestycje w innowacje, szczególnie w obszarze rozwiązań IT."

Licencja na oprogramowanie drogą do innowacyjności

90 procent złożonych aplikacji dotyczyło zakupu licencji do praw autorskich do oprogramowania. Do czwartej edycji konkursu zgłosili się przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy planują inwestycję w trzech obszarach: inteligentne i energooszczędne budownictwo; automatyzację procesów technologicznych oraz teleinformatycznych. Najchętniej o wsparcie starali się przedsiębiorcy z Mazowsza, Podkarpacia i Pomorza. Jest to utrzymanie trendu widocznego już podczas Konkursu III, w którym najwięcej wniosków pochodziło z Podkarpacia, a na trzecim miejscu znajdowało się wtedy województwo Pomorskie.

Rekordowa kwota wnioskowanego dofinansowania

To czwarta edycja projektu „Sieć Otwartych Innowacji”. W porównaniu do poprzednich edycji, w ostatnim konkursie przedsiębiorcy zawnioskowali o rekordową kwotę – 68 mln złotych. To niemal połowa całkowitej sumy przeznaczonej na konkurs od jego startu, czyli od października 2017 roku. W okresie od kwietnia do czerwca przedsiębiorcy przekroczyli zakładaną przez nas alokację w konkursie. Decyzja o ewentualnym uruchomieniu kolejnego naboru wniosków zostanie podjęta w grudniu tego roku – informuje Dyrektor Sokoliński

Kryteria do spełnienia: innowacyjność, rentowność, cena technologii

Aktualnie wnioski przyjęte w czwartej edycji konkursu przechodzą ocenę – najpierw formalną, dalej merytoryczną. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. sprawdza, czy przedsiębiorca dostarczył komplet wymaganych i prawidłowo wypełnionych dokumentów. Wniosek pozytywnie oceniony pod względem formalnym kierowany jest do oceny merytorycznej. Wnioski ocenia grono specjalistów: ekspert branżowy, analityk finansowy i specjalista od wyceny technologii. To oni ustalą, czy przedmiot wniosku jest innowacyjny, czy jest opłacalny i przełoży się na rezultaty, które będą stałe oraz czy cena technologii jest uzasadniona. Każdy specjalista po przeprowadzeniu weryfikacji, wystawia na piśmie pozytywną bądź negatywną ocenę wraz z uzasadnieniem. ARP S.A po zakończeniu oceny formalnej jak i merytorycznej publikuje listę rankingową wniosków, dostępną na stronie projektu, w zakładce „Czym jest SOI?”.

Projekt „Sieć Otwartych Innowacji” daje szansę mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom na zakup dostępnych na rynku innowacyjnych technologii.. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. uruchomiła ten mechanizm wsparcia w październiku 2017 roku. Od tego czasu przedsiębiorcy złożyli 361 wniosków na łączną kwotę ponad 150 mln złotych.

 


Pozostałe artykuły