2 razy szybciej, 30 razy dokładniej. Sprawdź, jak pomogliśmy naszemu grantobiorcy

Problemy z odnalezieniem wodomierzy przez nowych inkasentów, przeciągające się wizyty pracowników firmy w terenie i za długie przerwy pomiędzy kolejnymi odczytami. Z takimi problemami mierzyła się w codziennej działalności firma P.H.U. Metering Anna Moder zajmująca się doborem, sprzedażą, instalacją wodomierzy i rejestracją odczytów zużycia wody. Dzięki technologiom nabytym w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji przedsiębiorstwu nie tylko udało się wyeliminować te problemy, ale także znacząco podnieść wydajność pracy firmy i zwiększyć jej konkurencyjność na krajowym rynku.

Wyzwanie: oszczędność czasu i pieniędzy

W Polsce obsługą sieci wodociągowych zajmują się gminy oraz przedsiębiorstwa wodociągowe. To one są odpowiedzialne za dostarczenie wody do gospodarstw i firm podłączonych do sieci. I choć jest to publiczny obowiązek tej jednostki samorządu, każda z ponad dwóch tysięcy gmin w Polsce może indywidualnie wybrać w ramach przetargu komercyjnego dostawcę wodomierzy. Jednym z rynkowych graczy jest firma P.H.U. Metering Anna Moder działająca w Polsce od 2004 roku. Firma działa na terenie całej Polski i obsługuje ponad 120 gmin w tym zakresie. To przedsiębiorstwo produkujące także moduły do wodomierzy i serwisujące te urządzenia. Firma w trakcie 15 lat działalności dostrzegła w innowacjach przestrzeń do poprawy osiąganych rezultatów i zwiększenia konkurencyjności.

– Nasi pracownicy są odpowiedzialni nie tylko za montaż i instalację nowych wodomierzy w gminach, które w ramach przetargu wybrały P.H.U. Metering do świadczenia usług, ale także odczytem wskazań zużycia wody z wodomierza. Za każdym razem, gdy to zadanie otrzymywał nowy inkasent (osoba spisująca wyniki zużycia wody z wodomierzy – przyp. red.), musiał nauczyć się niemal na pamięć rozkładu wodomierzy w danej gminie. Sama znajomość topografii miejscowości nic nie dawała, ponieważ czasem pod jednym adresem jest kilkadziesiąt mieszkań, a czasem na jednej, olbrzymiej działce zlokalizowanie wodomierza przypomina szukanie igły w stogu siana – zaznacza Bartłomiej Moder, dyrektor ds. technicznych w P.H.U. Metering i specjalista ds. wdrożenia projektów. – Właśnie dlatego od dawna poszukiwaliśmy rozwiązania w tym zakresie, które moglibyśmy wprowadzić w naszej działalności. Udało się je znaleźć – to technologia Interaktywnej mapy odczytowej.

Rozwiązanie: innowacja produktowa

Technologia ta umożliwia stworzenie dokładnej mapy wodomierzy na terenie danej gminy, a także wypracowanie najszybszych połączeń między nimi. W sposób inteligentny zapamiętuje pieszą trasę inkasenta, dzięki czemu wychwytuje wygodne skróty i połączenia umożliwiające najszybsze pokonanie trasy między jednym a drugim wodomierzem. Unikalna technologia została pozyskana na podstawie licencji prawa autorskiego do oprogramowania o charakterze wyłącznym. Firma P.H.U. Metering pozyskała na ten cel grant w projekcie Sieć Otwartych Innowacji. Dofinansowanie wyniosło 55 proc., co w tym przypadku oznacza wsparcie o wysokości ponad 277 tysięcy złotych.

– Nasze wstępne wyliczenia pozwalają nam już teraz stwierdzić, że zastosowanie technologii w naszej działalności pomoże skrócić czas potrzebny na pokonanie konkretnej trasy przez nowego inkasenta nawet o połowę! Żadnemu przedsiębiorcy nie muszę tłumaczyć, jak duża jest to oszczędność dla firmy i jak znacząco poprawia jej wyniki – zauważa Bartłomiej Moder. – Dodatkowo zastosowanie innowacyjnej, unikalnej na rynku technologii buduje także wizerunek firmy. Dla każdego przedsiębiorstwa jest ważne, by wyróżniać się na tle konkurencji i mieć reputację instytucji stawiającej na ciągły rozwój.

Rozwój: pomiary 30 razy dokładniejsze

Co ciekawe, to nie jedyna technologia pozyskana przez P.H.U Metering w ramach grantu w projekcie Sieć Otwartych Innowacji. Innym wdrożonym w ten sposób rozwiązaniem jest technologia Aktywnego monitorowania sieci wodociągowej przy użyciu inkasenckiego systemu radiowego odczytu wodomierzy. Skomplikowana nazwa kryje za sobą konkretne i, co najważniejsze, wymierne korzyści. To rozwiązanie, które pomoże trzydziestokrotnie zwiększyć dokładność odczytu zużycia wody w danym gospodarstwie.

– To bardzo proste wyliczenie, chodzi bowiem o przejście z jednorazowego odczytu miesięcznego na odczyt dobowy, co umożliwi znaczne zwiększenie dokładności odebranych danych. Na rynku usług wodociągowych to innowacyjne podejście, które pozwoli nam na wzbogacenie wachlarza świadczonych przez nas usług – podkreśla Anna Moder, właścicielka P.H.U. Metering. – Każda jednostka samorządu, która wybierze ofertę naszego przedsiębiorstwa, będzie mogła bowiem skorzystać z dokładniejszych danych odczytowych, które umożliwiają nie tylko bardziej złożoną analizę zużycia wody w danym miejscu, ale także identyfikację potencjalnych wycieków i nieszczelnych instalacji na terenie gminy.

W przypadku tej technologii P.H.U. Metering otrzymało dofinansowanie w wysokości 55 proc. całej kwoty inwestycji, czyli ponad 401 000 złotych. Licencja na użytkowanie oprogramowania ma charakter wyłączny.

Przyszłość: innowacje

Przedstawiciele P.H.U. Metering podkreślają, że nie zamierzają rezygnować z poszukiwania kolejnych rozwiązań technologicznych, które mogą pomóc rozwinąć ich biznes. Zwłaszcza, że formuła otwartych innowacji sprawia, że często są one dostępne niemal na wyciągnięcie ręki.

– Dostawców technologii szukaliśmy aktywnie. Często wyjeżdżamy na regionalne, ogólnopolskie i międzynarodowe targi technologiczne, podczas których prezentowane są innowacyjne rozwiązania, w tym np. technologie oparte na mapach czy geolokalizacji. To dało nam inspirację do znalezienia „tej jedynej technologii”, która pomoże rozwiązać nasz problem. Później nastąpił szereg rozmów, serie testów i sprawdzenie tej technologii w praktyce – zauważa Bartłomiej Moder.

Jak się okazało, po określeniu odpowiednich parametrów, które miała spełniać każda z opisanych wyżej technologii, okazało się, że na rynku są to rozwiązania unikatowe – każde z nich oferowała tylko jedna firma. To sprawiło, że nie było dodatkowych wątpliwości, którą technologię ostatecznie wybrać.

Dla wszystkich potencjalnych grantobiorców projektu Sieć Otwartych Innowacji ważne jest także to, że droga do wykorzystania technologii w praktyce nie musi być wcale długa. W przypadku obydwu nabytych przez P.H.U. Metering innowacyjnych rozwiązań, pełen cykl od złożenia wniosku do wprowadzenia technologii w bieżącej działalności firmy trwał średnio kilka miesięcy.


Pozostałe artykuły