Rozpoczęliśmy nabór wniosków o powierzenie grantu na doradztwo technologiczne i prawne!

Dofinansowaniu podlegają usługi doradcze dla Przedsiębiorców planujących ubieganie się o grant na transfer technologii.

Maksymalna wartość dofinansowania usług doradczych wynosi:
– 85% (80% dla przedsiębiorców z Województwa Mazowieckiego) kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na wspieranie innowacyjności na usługi doradcze w zakresie innowacji nie przekroczyła 200 000,00 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających złożenie Wniosku o powierzenie grantu na doradztwo;
– 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Dofinansowaniu podlegają usługi doradcze świadczone wyłącznie przez akredytowane podmioty z Bazy Doradców projektu „Sieć otwartych innowacji”.
Listę akredytowanych doradców, szczegółowy opis usług doradczych oraz pełną dokumentację służącą wnioskowaniu o powierzenie grantu znajdą Państwo w zakładce
Granty na doradztwo


Pozostałe artykuły