Doradztwo ogólne

Usługi doradcze na potrzeby transferu technologii (prawne, technologiczne i wycena WNiP):

Nabór wniosków o powierzenie grantu na doradztwo technologiczne, prawne oraz w zakresie wyceny WNiP!

 

Zapraszamy do składania wniosków!
(generator wniosku powyżej ↑)

 

Nabór wniosków ma charakter ciągły!

Najczęściej zadawane pytania dotyczące grantów na doradztwo.

Szczegółowy opis usług doradczych znajdą Państwo w zakładce:

 

Dofinansowaniu podlegają usługi doradcze dla Przedsiębiorców planujących ubieganie się o grant na transfer technologii.
Dofinansowaniu podlegają usługi doradcze świadczone wyłącznie  przez  akredytowane podmioty z Bazy Doradców projektu „Sieć otwartych innowacji”.

 

Rodzaj doradztwa Nazwa Doradcy Lokalizacja biur Telefon E-mail Strona Internetowa
Technologiczne Netrix Group Sp. z o.o.  Lublin, Warszawa, Rzeszów, Gdańsk  +48 81 463 42 41  biuro@netrix.com.pl www.netrix.com.pl
Prawne
i
prawno-patentowe
JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska Sp. k. Warszawa, Gdańsk, Kraków, Wrocław +48 22 436 05 02 info@jwp.pl www.jwp.pl
Prawne
i
prawno-patentowe
AOMB Polska Sp. z o.o. Warszawa, Kraków, Mielec, Łódź  +48 22 520 84 73 office@aomb.pl www.aomb.pl 
Prawne
i
prawno-patentowe
 Rumpel i Partnerzy Radcowie Prawni i Rzecznicy Patentowi  Łódź, Warszawa +48 42 600 02 80  granty@rumpel.pl www.rumpel.pl
Technologiczne Crido Business & Innovation Consulting Sp. z o.o. Warszawa (świadczenie usługi w całej Polsce) +48 22 324 59 00 crido@crido.pl crido.pl
Technologiczne Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Łódź  +48 42 636 52 08 not@not.lodz.pl www.not.lodz.pl
 Technologiczne Turecka Izba Gospodarcza Turek +48 63 289 18 89 biuro@tig.turek.pl www.tig.turek.pl
 Wycena WNiP CoWinners Sp. z o. o. Poznań +48 61 814 89 32 info@cowinners.com www.cowinners.com
Technologiczne Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Łódź +48 42 630 36 67 fundacja@frp.lodz.pl www.frp.lodz.pl
Technologiczne Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Kraków +48 12 632 33 00 centrum@min-pan.krakow.pl www.min-pan.krakow.pl

 

 

Maksymalna wartość dofinansowania usług doradczych wynosi:
85% (80% dla przedsiębiorców z Województwa Mazowieckiego) kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na wspieranie innowacyjności na usługi doradcze w zakresie innowacji nie przekroczyła 200 000,00 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających złożenie Wniosku o powierzenie grantu na doradztwo;
50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

 

Regulamin finansowania usług doradczych wraz z niezbędnymi załącznikami (wersja 3.0)

Usługi doradcze - Grantobiorcy

L.p.Numer umowyNazwa GrantobiorcyRodzaj doradztwaData zawarcia umowyKwota grantu (zł)Czas trwania umowy
1.SOI/D/1/2018MARKOFANI Dariusz Kopytodoradztwo technologiczne08.11.2018166 600,0008.11.2018- 08.05.2019

Dofinansowaniu w ramach projektu „Sieć otwartych innowacji” podlegać będą następujące rodzaje doradztwa:

Doradztwo prawne

Doradztwo technologiczne

Wycena wartości
niematerialnych i prawnych

WordPress Themes