Zapraszamy na spotkanie: „Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich.” 21 marca 2018 r. w Zamościu!

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Zamościu.
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza Przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się w Zamościu 21 marca 2018 roku o godzinie 10:00 w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu (ul. Partyzantów 3, Zamość).
W trakcie spotkania poznają Państwo:
1. Wsparcie dla firm z Programu Inteligentny Rozwój na innowacyjne przedsięwzięcia:
• prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
• przygotowanie i wdrożenie technologii oraz faza inwestycyjna.
2. Wsparcie dla firm z Programu Polska Wschodnia:
• rozpoczęcie i rozwój działalności firmy (start-upy),
• innowacje z wykorzystaniem wyników badań B+R,
• innowacje z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego.
3. Wsparcie w zakresie rozpoczęcia i rozwoju działalności na rynkach zagranicznych:
• wprowadzenie produktów i usług na rynki zagraniczne – wsparcie z Programu Polska Wschodnia,
• programy promocji dla MŚP na rynki zagraniczne (np. programy branżowe, targi i misje) – oferta dla przedsiębiorców z Programu Inteligentny Rozwój,
• eksport, oferta Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie finansowania handlu zagranicznego,
• możliwości oferowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, potencjalne rynki i kanały dystrybucji,
• Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych – instrumenty wspierające ekspansję zagraniczną. Bezpieczna wymiana handlowa.
4. Wsparcie dla firm z Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego.
Po części prezentacyjnej odbędą się konsultacje indywidualne z ekspertami instytucji, które wdrażają Fundusze Europejskie.
Spotkanie jest organizowane we współpracy z: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.
Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod linkiem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-zamosc
Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl


Pozostałe artykuły