Zakład Poligraficzny TECHGRAF Piotr Teichman pozyskał grant na wprowadzenie innowacji procesowej

Firma powstała w 1991 roku jako jednoosobowa działalność gospodarcza i na początku działała na rynku lokalnym jako drukarnia. Inwestowanie w nowe technologie sprawiło, że firma zaczęła poszerzać swoje usługi. Firma produkuje czasopisma, kolorowe magazyny, książki i podręczniki w oprawie miękkiej klejonej i zeszytowej. Od 2012 roku drugim profilem firmy jest produkcja opakowań. Wykonywane są opakowania kartonowe oraz kaszerowane z tektury falistej. Tektura wytarzana jest na własnej filii produkcyjnej.

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest wprowadzenie do firmy innowacji procesowej za pomocą wielomodułowego, zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania inteligentnym przedsiębiorstwem.

Technologia firmy Petrosoft.pl technologie Informatyczne Sp. z o.o. dotyczy wprowadzenia do firmy wielomodułowego, zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania inteligentnym przedsiębiorstwem. System będzie wspierał procesy operacyjne w firmie. Projekt ma na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności firmy poprzez transfer technologii przyczyniającej się do wzrostu oraz rozwoju przedsiębiorstwa. Założenia projektu mają na celu wzmocnienie konkurencyjności firmy umożliwiając tym samym ekspansje na nowe rynki. Dzięki wdrożeniu technologii poprawieniu ulegnie proces produkcyjny optymalizujący wykorzystanie materiałów. Dostarczana technologia zwiększy produktywność pracowników, zautomatyzuje procesy biznesowe i wpłynie znacząco na optymalizację czasu pracy. Zmiana będzie polegać między innymi na wyparciu przestarzałych technologii przekazywania oraz magazynowania danych poprzez wykorzystanie technologii elektronicznych

 

 


Pozostałe artykuły