Wznowiliśmy nabór Wniosków o powierzenie grantu na doradztwo! Doradztwo prawne, technologiczne i wycena WNiP!

24 lipca 2018 r. wznowiliśmy nabór Wniosków o powierzenie grantu na doradztwo w projekcie grantowym ARP S.A. „Sieć otwartych innowacji” realizowanym w ramach I komponentu Działania 2.2. „Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nabór wniosków ma charakter ciągły

Dofinansowaniu podlegać będą usługi doradcze dla Przedsiębiorców zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie transakcji transferu technologii. Udzielone doradztwo powinno pomóc Grantobiorcy przygotować wysokiej jakości transakcję transferu technologii. Doradztwo ma więc umożliwić dokonanie rzetelnej analizy potrzeb biznesowych, analizy możliwości technologicznych oraz prawnych zakupu i wdrożenia danej technologii, a także przeprowadzenie kompetentnej wyceny technologii, o której dofinansowanie Przedsiębiorca będzie się ubiegał.
Dofinansowaniu w ramach Projektu ARP S.A. podlegać będą następujące rodzaje doradztwa: usługi doradcze o charakterze technologicznym, usługi doradcze o charakterze prawnym i prawno-patentowym, usługa wyceny WNiP.
Wnioskodawcami mogą być jedynie mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Maksymalna wartość dofinansowania usług doradczych wynosi:
– 85% (80% dla przedsiębiorców z Województwa Mazowieckiego) kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na wspieranie innowacyjności na usługi doradcze w zakresie innowacji nie przekroczyła 200 000,00 EUR w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających złożenie Wniosku o powierzenie grantu na doradztwo;
– 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Skorzystaj już teraz!

Masz pytania – skontaktuj się z naszym Brokerem Technologii już dziś! – broker@arp.pl

Infolinia projektu „Sieć otwartych innowacji”: 22 695 37 88

 


Pozostałe artykuły