Wstech s. c. R. Lorens, W. Pielech, J. Mazur i grant na transfer technologii

Wstech s. c. R. Lorens, W. Pielech, J. Mazur to przedsiębiorstwo działające w branży produkcji mebli biurowych oraz warsztatowych, sprzętu medycznego, około medycznego i rehabilitacyjnego.

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest podniesienie konkurencyjności w wyniku zakupu oraz wdrożenia do działalności gospodarczej innowacyjnej technologii VENDO.ALICE na potrzeby podniesienia efektywności realizowanych procesów produkcyjnych.

Technologia VENDO.ALICE zapewnia automatyczną rejestrację danych w czasie rzeczywistym w zakresie pracy maszyn i stanowisk produkcyjnych dowolnego typu i dowolnych producentów, dostarczając historyczne oraz bieżące informacje o poziomie ich wykorzystania. Rozwiązuje problemy w zakresie występującego zapotrzebowania na wdrożenia do praktyki przemysłowej założeń Przemysłu 4.0 w obszarze rozwiązań wspomagających i optymalizujących realizowane procesy produkcyjne. Stanowi autonomiczny system planowania (doboru środków do realizacji wyznaczonych zadań produkcyjnych w zadanym horyzoncie czasowym i osiągnięcia postawionych celów) i sterowania produkcją (uruchamiania, nadzorowania i zapewnienia realizacji zadań produkcyjnych). System oparty jest na metodach z zakresu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, umożliwia integrację z systemami ERP/MRP w celu wymiany danych do zarządzania produkcją oraz zapewnia interfejs komunikacji, pozwalający na wymianę danych pomiędzy nim a pracownikami i maszynami.

 

Gratulujemy!

MASZ PYTANIA?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI ZA POŚREDNICTWEM:
INFOLINII SOI: (22) 695 37 88
LUB NAPISZ BEZPOŚREDNIO NA ADRES: SOI@ARP.PL

Pozostałe artykuły