Trwa nabór ofert na akredytację dla podmiotów świadczących usługi doradcze w projekcie SOI! Zapraszamy do składania ofert!

24 lipca 2018 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w związku z realizacją Projektu „Sieć otwartych innowacji” ogłosiła Nabór ofert na akredytację dla podmiotów świadczących usługi doradcze o charakterze:
– technologicznym,
– prawnym i prawno-patentowym,
– wyceny wartości niematerialnych i prawnych
Proces udzielania akredytacji przez ARP S.A. rozpoczął się 1 grudnia 2017 r. i ma charakter ciągły.

Uzyskana akredytacja umożliwi świadczenie usługi doradczej na rzecz przedsiębiorców korzystających z doradztwa w ramach Projektu SOI. Skorzystanie z usługi podmiotu akredytowanego przez ARP S.A. umożliwi przedsiębiorcy uzyskanie refundacji części poniesionych kosztów.

Więcej informacji dostępnych w zakładce Akredytacja Doradców
https://siecotwartychinnowacji.pl/akredytacja-doradcow-2/

 


Pozostałe artykuły