Transfer technologii w branży bezpieczeństwa

Firma Jakusz sp. z o.o. zajmuje się produkcją pojazdów i pojemników służących do transportu materiałów niebezpiecznych, urządzeń ekranujących i zapewniających ochronę informacji niejawnych przed podsłuchem, instalacji do produkcji komponentów paliw dla przemysłu kosmicznego, instalacji przeznaczonych do bezpiecznego demontażu amunicji. Przedsiębiorstwo działa na rynku polskim oraz zagranicznym ze szczególnym uwzględnieniem kooperacji z urzędami administracji państwowej, strażą graniczną, policją, służbami ochrony państwa, lotniskami, a także z wojskami inżynieryjnymi.

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest zakup licencji na oprogramowanie do analizy inżynierskiej, dokumentacji projektowej oraz dokumentacji techniczno-ruchowej w zintegrowanych narzędziach CAD/CAM/CAE/PDM.

Oczekiwanym rezultatem wdrożenia technologii  jest:

  • przeanalizowanie większej ilości parametrów projektowanego obiektu;
  • wirtualne sprawdzenie szczegółowych aspektów technicznych planowanej modyfikacji lub realizacji;
  • szybkie zmiany koncepcyjne w projekcie;
  • opracowywanie symulacji różnych wersji projektu;
  • odzwierciedlanie zmian w raportach ilościowych oraz dokumentacji.

Gratulujemy!


Pozostałe artykuły