Ten rok kończymy podpisaniem umowy na transfer technologii z UCEES Sp. z o.o. Sp. k.

Koniec roku, mogłoby się wydawać, kończy się zazwyczaj spokojnie. Ale my nie zwalniamy tempa!
Dziś podpisaliśmy (ostatnią już w tym roku) umowę o powierzenie grantu na transfer technologii z UCEES Sp. z o.o. Sp. k.

Firma UCEES Sp. z o.o. Sp. k. zakupiła  technologię BIM Autodesk od firmy Graitec Sp. z o.o.

Spółka prowadzi działalność w obszarze szeroko rozumianego projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego.

Celem głównym jest wdrożenie parametrycznego modelowania informacji o budynku (BIM) w celu utrzymania spójności, aktualności i nieprzerwanego dostępu do informacji o projekcie w zintegrowanym środowisku cyfrowym.
BIM (Building Information Modeling) jest Technologią w postaci zintegrowanego zespołu narzędzi informatycznych, która pozwala na wykonanie pełnej dokumentacji projektów budowlanych i tworzenie tak zwanego „cyfrowego brata”. Zestaw narzędzi uwzględnia możliwości stworzenia wizualizacji produktu (obiektu budowlanego), przeprowadzenie symulacji zarówno funkcjonalnej jak i strukturalnej działania budynku oraz pozwala na pracę grupową projektantów.

Dzięki zaplanowanej inwestycji (zakupowi licencji) Grantobiorca będzie mógł wprowadzić zmiany w procesie projektowania, wprowadzić do oferty nową usługę (kompleksowego projektowania trójwymiarowego) oraz udoskonalić obecną ofertę. Produktem przekazywanym Inwestorowi nie będzie już papierowa dokumentacja, lecz sparametryzowany model przestrzenny obiektu, zawierający informacje z wszystkich branż. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem:
infolinii SOI: (22) 695 37 88
lub napisz bezpośrednio na adres: soi@arp.pl

Pozostałe artykuły