Steelcon Sp. z o.o. z grantem na transfer technologii klasy Smart Factory

Steelcon Sp. z o.o. powstała w 1999 r. od początku swojego istnienia specjalizuje się w produkcji elementów wyposażenia kontenerów i pojemników na odpady przeznaczonych do transportu i przechowywania materiałów typu: złom, gruz, śmieci i inne. Głównymi odbiorcami oferty Steelcon są przedsiębiorstwa z terenu Europy Zachodniej działające zarówno w obszarze produkcji jak i szeroko rozumianych: transportu, odzysku i przetwórstwa odpadów. 

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest zakup inteligentnego systemu zarządzania produkcją klasy Smart Factory, który będzie samodzielnie i bezpośrednio sterował produkcją. System bez udziału planistów oraz osób dozoru bezpośredniego na halach produkcyjnych będzie podejmował optymalne decyzje dotyczące kolejności realizacji i doboru zasobów dla poszczególnych czynności technologicznych.

IPOsystem to zaawansowany, inteligentny system zarządzania produkcją klasy Smart Factory (Inteligentna Fabryka), który samodzielnie i bezpośrednio steruje dowolnym rodzajem produkcji. System w oparciu o algorytmy wąskiej sztucznej inteligencji (Narrow Artificial Intelligence), bez udziału planistów oraz osób dozoru bezpośredniego na halach produkcyjnych, podejmuje optymalne decyzje dotyczące kolejności realizacji i doboru zasobów dla poszczególnych czynności technologicznych. System na bieżąco, samodzielnie zarządza pracą pracowników i maszyn, uwzględniając w czasie rzeczywistym wszystkie zmiany dotyczące stanu tych zasobów i aktualnej sytuacji na hali produkcyjnej. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od założeń normowych, system bezzwłocznie (w przeciągu kilku sekund) wprowadza korekty i dokonuje dodatkowych optymalizacji. Każdy pracownik po zgłoszeniu się do systemu otrzymuje natychmiast polecenie wykonania operacji technologicznej optymalnej na moment jej wydania. Uzyskuje się w ten sposób sterowanie produkcją z najefektywniejszą ścieżką realizacji wszystkich zleceń produkcyjnych i maksymalnym wykorzystaniem dostępnego czasu pracy pracowników i maszyn.


Pozostałe artykuły