Standart Architekci sp. z o.o. sp.k. z grantem na przyśpiesznie procesu projektowania

Standart Architekci powstało w 2020 roku z połączenia dwóch innych pracowni o wieloletnim doświadczeniu. Głównym zakresem działalności firmy jest architektura od fazy wstępnej, poprzez analizę urbanistyczną, projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz nadzór budowlany obiektów zarówno małej jak i dużej skali, obiektów mieszkaniowych, biurowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest wdrożenie projektowania zintegrowanego opartego na metodologii BIM za pomocą technologii Architecture Engineering and Construction Collection

Kolekcja AEC to innowacyjny zestaw wzajemnie powiązanych narzędzi do projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego i instalacyjnego w zakresie obiektów kubaturowych liniowych i inżynierskich pozwalający na pracę w zintegrowanych procesach BIM i CAD z wykorzystaniem najnowszych innowacyjnych technologii informatycznych dla budownictwa. Kolekcja AEC składa się z oprogramowania i usług: 3ds Max; Advance Steel; AutoCAD; Autodesk Drive; Autodesk Rendering;  Civil 3D; Dynamo Studio; Fabrication CADmep; FormIt Pro; InfraWorks; Insight; Navisworks Manage; ReCap Pro; Revit.


Pozostałe artykuły