Spotkanie HealthTech & Business

Dzisiejsze spotkanie profesjonalistów i ekspertów branży medycznej HealthTech&Business poświęcone rozwojowi innowacji ekosystemu oraz ochrony zdrowia, orgaznizowane w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A.
Dziękujemy za współpracę przy realizacji wydarzenia Fundacji eHealth.ed oraz SpeedUp Venture Capital Group.


Pozostałe artykuły