RC – Tech Sp. z o.o. skorzysta z naszego grantu na doradztwo technologiczne!


Dziś podpisaliśmy umowę o powierzenie grantu na doradztwo technologiczne z firmą RC – Tech Sp. z o.o.

Firma, w związku z planowanym ubieganiem się o grant na transfer technologii, skorzysta z usług doradczych o charakterze technologicznym, obejmujących: 

  • Due diligence technologiczne,
  • Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa,
  • Analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii,
  • Optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych u Przedsiębiorcy pod kątem wdrożenia innowacji,
  • Ocena innowacyjności technologii.

Technologia, której dotyczy usługa doradcza to  know-how w formie dokumentacji technicznej, w tym opisu metodologii wytwarzania części w technologii FDM (druk 3D z plastiku).

Aktualnie firma oferuje na rynku usługi związanie z projektowaniem oraz analizami inżynierskimi (obliczenia wytrzymałości, żywotności oraz przepływów) a także usługi szkoleniowe.

Zakres usług doradczych będzie obejmował szczegółową analizę innowacyjnych potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa w odniesieniu do wdrażanej technologii. Usługi doradcze pozwolą przygotować się firmie do złożenia wniosku o powierzenie grantu na transfer technologii w zakresie:
–  określenia racjonalnego sposobu wdrożenia technologii,

–  zidentyfikowania potencjalnej grupy odbiorców innowacyjnej usługi,
–  określenia ryzyka wdrożenia zakupionej technologii,
–  zdefiniowania koncepcji rynkowej promocji produktów,
–  analizy rynku m.in. identyfikację produktów konkurencji, ceny analogicznych produktów, opis przewag przedmiotu doradztwa, precyzyjny opis zastosowań przedmiotu doradztwa, 
–  określenia zapotrzebowania na rynku na rezultaty projektu,
–  przygotowania opinii o innowacyjności, która stanowi obligatoryjną część wniosku. 

Gratulujemy i życzymy sukcesów!

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem:
infolinii SOI: (22) 695 37 88
lub napisz bezpośrednio na adres: soi@arp.pl

Pozostałe artykuły