RAVEN TECHNOLOGY CORP. sp. z o.o. pozyskała grant w ramach SOI

RAVEN TECHNOLOGY CORP. Sp. z o.o. została założona w sierpniu 2018 r. przez doświadczonych praktyków biznesowych. Specjalizuje się w rozwoju i praktycznej komercjalizacji wysoce zaawansowanych technologii z następujących obszarów: – bezpieczeństwa cybernetycznego i elektronicznego – przemysłu kosmicznego – przemysłu obronnego, aby wytworzone dzięki tym technologiom produkty i usługi, oferować odbiorcom ostatecznym i zaspokajać ich potrzeby w sferze konsumpcji lub rozwoju ich własnych produktów i usług.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Raven Technology Corp Sp. z o.o. poprzez wdrożenie w Spółce innowacyjnej technologii będącej przedmiotem transferu. Transferowana technologia został opracowana w ramach przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych i umożliwi spółce Raven Technlogy Corp wykonywanie spersonalizowanej biżuterii dzięki opracowanemu sposobowi precyzyjnego odlewania metali nieżelaznych. Transfer opatentowanej technologii umożliwi biorcy technologii na wprowadzenie nowej usługi do swojej działalności gospodarczej.

Technologia dotyczy innowacyjnego sposobu precyzyjnego odlewania metali nieżelaznych, wykorzystującego addytywną technologię Rapid Prototyping do wytwarzania modeli
odlewniczych, charakteryzującego się możliwością osiągania wysokich dokładności wymiarowych oraz możliwie niskiej chropowatości odlewów, a także redukcją kosztów związanych z obróbką biżuterii. Zastosowanie powyższej technologii pozwoli za pomocą jednego odlewu stworzyć najbardziej nietypowe kształty, pożądane przy produkcji personalizowanej biżuterii.


Pozostałe artykuły