Przedłużamy nabór do 27 listopada 2017 r.

W odpowiedzi na liczne prośby Przedsiębiorców, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. podjęła decyzję o przedłużeniu naboru w ramach pierwszego konkursu na granty na transfer technologii do 27 listopada 2017 r. do godz. 16.00.


Pozostałe artykuły