Protechnika Łuków sp. z o.o. pozyskała grant w ramach projektu SOI

Protechnika Łuków sp. z o.o. zajmuje się produkcją dedykowanych linii technologicznych oraz wdrażaniem rozwiązań procesowych w obszarach: recyclingu, produkcji i przetwarzania biomasy. Spółka projektuje dedykowane linie technologiczne oraz wprowadza je na rynek.

Celem projektu jest transfer technologii poprzez nabycie prawa do wykorzystania (w formie licencji) dedykowanego systemu przeznaczonego do projektowania produktowego i przemysłowego. Wnioskodawca będzie mógł tworzyć produkty z wykorzystaniem najnowszych narzędzi projektowych i inżynierskich.

Przedmiotem transferu jest zakup licencji do systemu do zarządzania pełnym cyklem życia produktu od fazy prototypowania, projektowania po produkcję. System stanowi zestaw narzędzi pozwalających na pełną analizę inżynierską, wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji techniczno-ruchowej w zintegrowanych narzędziach CAD/CAM/CAE /PDM. Zestaw narzędzi zawiera min. oprogramowanie: Inventor, AUTOCAD, Nastran, Naviswork, 3DSMax, Fusion360, Vault Basic. Unikalne zestawienie wyżej wymienionego oprogramowania i połączenie w zestawie różnych technologii pozwala na sprawne stworzenie „wirtualnego bliźniaka” dowolnego urządzenia mechanicznego z zapisem technologii jego wykonania zarówno w technice obróbki ubytkowej, jak i addytywnej. Powstała w ten sposób unikalna baza danych inżynierskich jest sprawnie zarządzana i pozwala na uzyskiwanie dowolnych informacji o wirtualnym obiekcie w dowolnym momencie.


Pozostałe artykuły