Powierzenie grantu na doradztwo z firmą RC-TECH Sp. z o.o. Sp.k.

Dziś podpisaliśmy umowę o powierzenie grantu na doradztwo z firmą RC-TECH Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Jasionce, województwo podkarpackie.

Przedmiotem projektu jest skorzystanie  z usług o charakterze technologicznym, niezbędnych do złożenia wniosku o powierzenie grantu na transfer technologii.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wdroży innowację produktową – nową usługę modelowania i analizy konstrukcji dla przyrostowego otrzymywania hybrydowych struktur przeznaczonych na konstrukcje realizowane i eksploatowane w warunkach aerokosmicznych.
Skorzystanie z usług doradczych przez Wnioskodawcę wynika z braku posiadania odpowiedniej wiedzy, doświadczenia w zakresie transferu technologii na której oparty będzie nowy produkt oraz implementacji zmian wynikających z wdrożenia innowacji procesowej przedsiębiorstwa. Ponadto realizacja usług pozwoli Wnioskodawcy zdefiniować i ocenić korzyści oraz zagrożenia związane z transferem technologii, co przyczyni się do skutecznego wdrożenia innowacji.


Pozostałe artykuły