POWIERZENIE GRANTU NA DORADZTWO DLA FIRMY QZ SOLUTIONS SP. Z O.O.

Dziś podpisaliśmy umowę o powierzenie grantu na doradztwo z firmą QZ Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

Przedmiotem projektu jest skorzystanie z usług w zakresie wyceny WNiP, której celem jest wycena nowej technologii wraz z uzasadnieniem.

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca wdroży innowację produktową, która rozwiązuje problemy z przetwarzaniem obrazów przez sensory obrazowania hiperspektralnego – będzie składać paski w jeden obraz wysokiej jakości. Sensor uruchomiony na dronie, będzie rejestrował uprawy roślin, z wysokiej jakości odbiornikiem GPS, którego zapisy będą wykorzystywane do „złożenia” ortofotomapy i później w celu wygenerowania mapy aplikacyjnej.

 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem:
infolinii SOI: (22) 695 37 88
lub napisz bezpośrednio na adres: soi@arp.pl

Pozostałe artykuły