Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o. nowym akredytowanym doradcą SOI

Dziś podpisaliśmy umowę z nowym akredytowanym doradcą WNiP – Polską Grupą Wspierania Innowacyjności Sp  z o.o.

PGWI zarządza projektami komercjalizacji zaawansowanych technologii, współpracując z naukowcami i jednostkami naukowymi, łącząc wyselekcjonowane technologie odpowiadające na zapotrzebowanie inwestorów, działów R&D oraz przemysłu. Specjalizuje się w kompleksowej analizie technologii w zakresie potencjału rynkowego, wyceny wartości niematerialnych i prawnych, aspektów prawno-podatkowych, projektowania strategii ochrony własności intelektualnej oraz ścieżek komercjalizacji na zlecenie inwestorów i jednostek naukowych.

Nasz projekt będzie wspierać w wycenie wartości niematerialnych i prawnych.


Pozostałe artykuły