Podsumowanie Konkursu 5

Wczoraj, 15 grudnia 2021 r. zamknęliśmy nabór wniosków w Konkursie 5 w ramach działania 2.2. POIR. 

Konkurs 5 projektu Sieć Otwartych Innowacji trwał przez 69 dni – od 8 października br. W czasie trwania konkursu zostały złożone 92 wnioski o powierzenie grantu. Ze względu na regulamin Konkursu, 13 Wniosków o powierzenie grantu na transfer Technologii nie uzyskało pozytywnej rekomendacji na etapie oceny formalnej, dlatego na moment zamknięcia naboru licznik złożonych wniosków zatrzymał się na 79. Łączna wartość dofinansowania na jaką aplikowali przedsiębiorcy wyniosła 33.363.479,76 PLN, co stanowi 266,91% alokacji Konkursu. Początkowo alokacja wynosiła 5.5 mln złotych, ale w czasie trwania naboru została zwiększona o 7 mln zł. Finalnie budżet Konkursu 5 wynosił 12 500 000 zł. Zespół SOI zasiada teraz do wytężonej pracy, aby zgodnie z regulaminem ocenić złożone wnioski, pod względem formalnym I stopnia w ciągu 10 dni roboczych od ich złożenia.

 

 

.


Pozostałe artykuły