Piotr Hotała PH-PROJEKT przeznaczył grant na zakup innowacyjnego oprogramowania umożliwiającego projektowanie i realizację nowoczesnych, energooszczędnych obiektów budowlanych

Piotr Hotała PH-PROJEKT koncentruje się na wykonywaniu usług projektowych w branży budowlanej. Jest to przede wszystkim projektowanie konstrukcji różnych typów. Specjalnością firmy są konstrukcje przemysłowe, ale wykonywane są również projekty obiektów biurowych, handlowych, mieszkaniowych itd. Firma PH-PROJEKT jest w stałej współpracy z architektami, ekspertami z Politechniki Wrocławskiej, Rzeczoznawcami Budowlanymi na terenie RP, a także z Akredytowanym Laboratorium, z którego usług korzysta na potrzeby wykonywanych ekspertyz budowlanych.

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest transfer technologii Architecture Engineering and Construction Collection – umożliwiającego projektowanie i realizację nowoczesnych, energooszczędnych obiektów budowlanych.

Kolekcja AEC to innowacyjny zestaw wzajemnie powiązanych narzędzi do projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego i instalacyjnego w zakresie obiektów kubaturowych liniowych i inżynierskich pozwalający na pracę w zintegrowanych procesach BIM i CAD z wykorzystaniem najnowszych innowacyjnych technologii informatycznych dla budownictwa. Kolekcja AEC składa się z oprogramowania i usług: 3ds Max; Advance Steel; AutoCAD; Autodesk Drive; Autodesk Rendering;  Civil 3D; Dynamo Studio; Fabrication CADmep; FormIt Pro; InfraWorks; Insight; Navisworks Manage; ReCap Pro; Revit. Dzięki oprogramowaniu możliwe jest tworzenie inteligentnego modelu budynku, cyfrowego bliźniaka wykorzystywanego w procesie projektowania, budowania oraz zarządzania obiektem, automatyczne nanoszenie zmian, analiza wielu wariantów, automatyczne realizowanie przedmiarów i zestawień, koordynowanie współpracy międzybranżowej, wykonywanie zaawansowanych analiz strukturalnych, weryfikowanie zgodności kodu i używanie zintegrowanych z BIM efektów prac w celu wymiany danych z programem Revit.


Pozostałe artykuły