Ogłoszenie o konkursie w ramach IX edycji programu „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłasza nabór wniosków konkursowych do IX edycji programu „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii” oraz nabór wniosków o weryfikację technologii aktywnych laureatów VII i VIII edycji programu „GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii”.

„GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii” to Program Ministerstwa Klimatu i Środowiska przygotowany z myślą o promocji polskich zielonych technologii. Podstawą funkcjonowania Programu jest wsparcie polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą. Jego głównym zadaniem jest pomoc polskim małym i średnim firmom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, a także dostarczenie im wiedzy i narzędzi umożliwiających dynamiczny rozwój. Działania podejmowane w Programie w sposób kompleksowy stymulują zrównoważony rozwój oraz wzmacniają pozycję innowacyjnych zielonych technologii w procesie budowania gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy.

Celem projektu jest wsparcie międzynarodowego transferu polskich technologii środowiskowych poprzez umożliwienie laureatom projektu GreenEvo udziału w misjach gospodarczych na wybranych rynkach zagranicznych, a także promowanie najlepszych polskich zielonych technologii za granicą i w kraju, zwiększenie efektywności międzynarodowego transferu innowacyjnych technologii środowiskowych oraz stworzenie warunków do stymulacji zrównoważonego rozwoju.

Konkurs dla uczestników SOI może być kolejnym krokiem na ścieżce transferu technologii – udział w GreenEvo umożliwia weryfikację technologii pod kątem potencjału sprzedaży w innych krajach oraz daje szansę na zdobycie wiedzy z zakresu wprowadzania nowych produktów na rynki zagraniczne. Jest to również okazja nawiązania relacji w branży środowiskowej. Największą korzyścią dla laureatów programu jest udział w misjach gospodarczych i międzynarodowych wydarzeniach – targach, konferencjach i spotkaniach branżowych.

Nabór trwa do 3 lutego 2022 r. lub do momentu rejestracji 50 wniosków.

Wnioski konkursowe należy składać drogą mailową na adres greenevo@klimat.gov.pl. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie projektu: https://greenevo.gov.pl/pl/ogloszenie-o-konkursie-ix-edycja-greenevo/.

 

 


Pozostałe artykuły