M-line Sp z o.o. pozyskało ponad 800.000 złotych dofinansowania

M-line Sp z o.o. jest firmą, która działa w branży IT. Działania firmy ukierunkowane są na zarządzanie i budowę baz danych oraz tworzenie oprogramowania dla szeroko pojętego biznesu.

Specjalizują się w operacjach przetwarzania baz danych – zarówno konsumenckich jak i biznesowych (B2C, B2B) takich jak walidacja, korekcja, standaryzacja informacji, a także ich deduplikacja oraz wzbogacanie. Posiadają najskuteczniejsze metody pozyskiwania i obsługi informacji o przedsiębiorcach i konsumentach.

Planowane przedsięwzięcie polega na nabyciu Technologii inteligentnego wzbogacania baz danych w celu generowania rekordów B2B oraz B2C na potrzeby działalności marketingowej. Technologia umożliwiać będzie pozyskiwanie, przetwarzanie i gromadzenie dużych ilości informacji, w tym danych marketingowych oraz wzbogacanie rekordów baz danych, zarówno własnych, jak i baz danych Partnerów, tymi informacjami.

 

 

 

 

 


Pozostałe artykuły