Komunikat o liczbie i wartości wniosków o dofinansowanie złożonych w Konkursie 5 projektu Sieć Otwartych Innowacji. Zakończenie Konkursu.

Zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu przeprowadzenia konkursu na transfer Technologii nr 5/2021 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. informuje, że wg stanu na godzinę 23.59 dnia 15 grudnia 2021 r.- dzień zakończenia naboru Wniosków w konkursie:

–   za pośrednictwem systemu ISOP złożono 92 Wnioski o powierzenie grantu na transfer Technologii;

–  13 Wniosków o powierzenie grantu na transfer Technologii nie uzyskało pozytywnej rekomendacji na etapie oceny formalnej.

Łączna wartości wnioskowanego dofinansowania dla 79 Wniosków wynosi 33.363.479,76 PLN.

Alokacja w Konkursie wynosi 12.500.000,00 zł.

Wykorzystanie alokacji – 266,91%.


Pozostałe artykuły