Kolejny transfer technologii w branży e-commerce

Przedsiębiorstwo DTP-SOFT Sp. z o.o. działa na rynku od 2007 roku i głównym obszarem działalności firmy jest sprzedaż oprogramowania i sprzętu elektronicznego. Specjalizacją DTP-Soft Sp. z o.o. jest sprzedaż oprogramowania, towarów przez Internet –drogą wysyłkową. W firmie funkcjonuje również dział informatyczny, do obowiązków którego należy tworzenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla biznesu.

Celem projektu jest zakup i wdrożenie technologii w postaci oprogramowania służącego do automatyzacji procesu sprzedaży produktów cyfrowych – kluczy cyfrowych. Wprowadzenie w firmie nowej technologii, pozwoli na optymalizację procesu świadczenia usług. Wdrożenie innowacyjnego procesu realizacji zakupu cyfrowych kluczy licencyjnych, pozwoli na zajęcie niezagospodarowanej niszy rynkowej – co wiązać się będzie ze znacznymi korzyściami dla przedsiębiorstwa.

System posiada unikatową funkcjonalność obsługi różnych mapowań dla różnych produktów w ramach jednego koszyka zakupowego, przy zakupach na różnych aukcjach, w ramach jednej transakcji. Jest zaawansowanym środowiskiem technicznym współużytkowanym przez wielu użytkowników, w ramach wielu specyficznych ról systemowych powiązanych funkcjonalnie w ramach dobrych praktyk zabezpieczania systemu i obsługi autoryzacji oraz autentyfikacji użytkowników. Zautomatyzowanie procesu sprzedaży pozwoli zwiększyć ilość obsługiwanych aukcji, jak również zminimalizować czynnik błędu ludzkiego przy obsłudze transakcji.

 

 

Gratulujemy!

 

 

 


Pozostałe artykuły