Kolejny architektoniczny grant SOI

Atelier Tektura sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie projektowania architektonicznego i urbanistycznego we wszystkich fazach projektowych (koncepcje, projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, projekty powykonawcze), doradztwa w zakresie możliwości realizacji inwestycji.

Celem projektu jest wdrożenie modelu projektowania zintegrowanego zgodnego z metodologią BIM w celu zoptymalizowania procesu projektowego, poszerzenia oferty o nowe usługi oraz pozyskania nowych odbiorców, w tym otwarcia się na rynek zagraniczny. W celu realizacji projektu zostanie zakupiona technologia Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection, która zawiera bogaty zestaw narzędzi BIM i CAD wraz z opartym na chmurze środowiskiem danych, umożliwiający stworzenie precyzyjnego modelu obiektu zawierającego wszelkie niezbędne informacje, potrzebne zarówno na etapie projektowania, jak i etapach późniejszych: realizacji, sprzedaży i eksploatacji.

Przedmiotem transferu jest Autodesk Architecture Engineering & Construction Collection, innowacyjny zestaw wzajemnie powiązanych narzędzi do projektowania architektonicznego i branżowego w zakresie obiektów kubaturowych, liniowych i inżynierskich, pozwalający na pracę w zintegrowanych procesach: BIM (Building Information Modeling) – modelowanie informacji o budynku oraz CAD (Computer Aided Design) – projektowanie wspomagane komputerowo. Narzędzia AEC Collection umożliwiają projektowanie budynków i infrastruktury, ułatwiają ocenę wykonalności projektu, zebranie założeń projektowych i wykrycie kolizji już na wczesnym etapie, a w konsekwencji upraszczają realizację budowy i zarządzanie obiektem.

 

 

 

 

 

 


Pozostałe artykuły