Kolejna umowa na grant na doradztwo!

Dziś podpisaliśmy kolejną umowę o powierzenie grantu na doradztwo, na kwotę 166 600,00 netto PLN!

 

Gratulujemy Spółce San Automaton z województwa podkarpackiego!
Otrzyma ona 85 % refinansowania na usługi doradcze o charakterze technologicznym.

 

Przedmiotowe usługi doradcze pozwolą przygotować się firmie do złożenia wniosku o powierzenie grantu na transfer technologii w zakresie: określenia racjonalnego sposobu wdrożenia technologii, zidentyfikowania potencjalnej grupy odbiorców innowacyjnej usługi, określenia ryzyka wdrożenia zakupionej technologii, zdefiniowania koncepcji rynkowej promocji produktów, przygotowania opinii o innowacyjności, która stanowi obligatoryjną cześć wniosku o powierzenie grantu na transfer technologii.

Potrzebujesz grantu na innowacje dla swojej firmy?
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem:
infolinii SOI: (22) 695 37 88
lub napisz bezpośrednio na adres: soi@arp.pl