KLIMASTER Bystrzyński Mróz i Wspólnicy sp. j. otrzyma grant na transfer technologii

KLIMASTER Bystrzyński Mróz i Wspólnicy sp. j. to firma prowadząca działalność inżynierską związaną ze sporządzaniem projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych w branży budowlanej, ze specjalnością wentylacja, klimatyzacja, oddymianie, chłodnictwo. Wykonuje też ekspertyzy, opinie techniczne, kosztorysy, świadczy nadzory autorskie i inwestorskie na budowach.

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest zakup licencji z zakresu architektury oraz budownictwa – Architecture Engineering and Construction Collection z wdrożeniem zakupionej Technologii.

Technologia wpisana w Architecture Engineering and Construction Collection – Autodesk polega na zaimplementowaniu zestawu innowacyjnych, wzajemnie powiązanych narzędzi do projektowania architektonicznego, konstrukcyjnego oraz instalacyjnego w zakresie obiektów inżynierskich, kubaturowych oraz liniowych. Wpływa na zintegrowanie procesów projektowych w branży budowlanej oraz rozpoczęcie działania w obszarze tzw. Budownictwa cyfrowego. Pakiet programów gwarantuje całościowe podejście do procesu budowlanego oraz cyfryzację procesów projektowo – wykonawczych. Usługa ta jest niezwykle cenna z punktu widzenia firmy projektowej, koordynacji międzybranżowej a także relacji z inwestorem i generalnym wykonawcą. Kolekcja składa się z takich programów jak: Revit, Revit life, 3D Studio, Dynamo, Formit PRO, AutoCad, lnsight.

Gratulujemy!


Pozostałe artykuły