Grant w branży Contact Center

Przedsiębiorstwo Cyber Center Sp. z o.o. powstało w 2015 r. i od początku skupiało się głównie na tematach związanych z szeroko rozumianą branżą poligraficzną. W 2017 roku  określono nowy kierunek strategiczny i rozpoczęto dywersyfikację profilu działalności poprzez dodanie usług z zakresu świadczenia outsourcingu w obszarze contact center oraz doradztwa w zakresie oprogramowania i produkcji dedykowanych branżowych systemów informatycznych, w szczególności rozwiązań dedykowanych branży CC.

Planowane przedsięwzięcie polega na wdrożeniu technologii automatycznego rozpoznawania mowy, głosu i emocji w przedsiębiorstwie Cyber Center sp. z o.o. Celem jest prowadzenie do oferty przedsiębiorstwa Cyber Center nowych usług optymalizujących pracę działów Contact Center świadczonych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii rozpoznającej mowę ludzką, głos i emocje.

Planowana do zakupu technologia bazuje na najnowocześniejszych osiągnięciach w dziedzinie technologii automatycznego rozpoznawania mowy, jak przykładowo: Strategia świadomej semantyki, technika głębokiego uczenia się, technologia rozpoznawania emocji, Assem-VC, rozbudowana znajomość słownictwa oraz reguł gramatycznych i stylistycznych dla języka polskiego

 

 

 

 


Pozostałe artykuły