Grant news w branży vendingowej

ALL4VENDING sp. z o.o. sp. k to firma świadcząca usługi sprzedaży automatów vendingowych na terenie całej Polski oraz Europy. W swojej ofercie posiada części do urządzeń vendingowych, a także inne akcesoria, które umożliwiają kompleksową obsługę oraz wyposażenie automatów samosprzedających, ekspresów do kawy oraz dystrybutorów wody POU.

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest zakup licencji na technologię BEST NEW SOLUTIONS (BNS), która jest niezbędna do realizacji usług w obszarze dostaw i serwisu w branży vendingowej. Zakup sytemu BNS pozwoli na bieżący dostęp do rzetelnych i aktualnych informacji o zarządzanym obszarze, stopniu realizacji procesów zachodzących w firmie;  optymalizację kosztów działalności operacyjnej; przejrzystość procesów i operacji stanowiąca skuteczne narzędzie kontroli; wzrost wydajności pracy wskutek automatyzacji czynności typowych dla poszczególnych stanowisk pracy; wzrost świadomości realizowanych celów wśród pracowników.

BEST NEW SOLUTIONS (BNS) to nowoczesny system informatyczny wspomagający zarządzanie strategicznymi dla przedsiębiorstwa procesami: sprzedażą, gospodarką magazynową, logistyką.  System BNS Vending jest dedykowany dla branży vendingowej, zapewniając dostęp do konkretnych narzędzi do obsługi sieci automatów. System składa się z dwóch modułów – mobilnego i desktopowego. Z podziałem na poszczególne moduły: Magazyn WMS, Produkcja, Vending, Serwis, Inwentaryzacja. Systemu BNS charakteryzuje się integracją i spójnością danych – poszczególne moduły współdziałają poprzez korzystanie z danych przechowywanych w serwerze bazy danych. Każda informacja jest tylko raz wprowadzana, a następnie wykorzystywana równolegle przez wszystkie moduły; elastycznością pakietu – pakiet składa się z autonomicznych , zintegrowanych modułów, a zaawansowane rozwiązania pozwalają na rozwój systemu i dostosowanie go do specyficznych procesów zachodzących w firmie i indywidualnych potrzeb użytkowników z możliwością integracji z zewnętrznymi systemami.

Gratulujemy!


Pozostałe artykuły