Grant na transfer technologii dla Holmed Uzdrowisko Sp. z o.o.

Podpisaliśmy kolejną umowę o powierzenie grantu na transfer technologii z firmą Holmed Uzdrowisko Sp. z o.o. z Supraśla! Gratulujemy!

Holmed Uzdrowisko Sp. z o.o. prowadzi szpital rehabilitacyjno-uzdrowiskowy w Supraślu o profilu kardiologicznym, uzdrowiskowym oraz rehabilitacji schorzeń kręgosłupa. Spółka została założona w 2016 r. Jest to jedyny świadczący tak kompleksowe usługi szpital rehabilitacyjno-uzdrowiskowy w makroregionie. Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez nabycie praw autorskich do oprogramowania zarządzania szpitalem i monitorowania bezpieczeństwa pacjenta. Zakupiona technologia umożliwi zwiększenie zdolności do świadczenia usług rehabilitacji kardiologicznej i uzdrowiskowej.

Transferowana technologia jest zarówno innowacją procesową jak i produktową. Wprowadzenie go udoskonali metody świadczenia usług w zakresie m.in. efektywności działania szpitala poprzez wprowadzenie koncepcji Smart Health, zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów przebywających w szpitalu. Dawcą Technologii jest firma Atheris Limited z Wielkiej Brytanii.


Pozostałe artykuły