FREZ MACIEJ WOLSKI z grantem na transfer technologii

Firma FREZ jest prowadzona i sukcesywnie rozwijana jako rodzinny interes. Od początku działalności zajmuje się obróbką metali. Głównym obrabianym materiałem jest aluminium, dalej stal różnej jakości, mosiądz, miedź, a także tworzywa sztuczne. Produkty są wykonywane na tokarkach i frezarkach sterowanych numerycznie (CNC). Główny wyrób przedsiębiorstwa to elementy rdzenia pomp przeponowych (ok. 200 rodzajów). Dodatkowo Wnioskodawca świadczy usługi toczenia i  frezowania według indywidualnych potrzeb klientów.

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest nabycie licencji systemu zarządzania produkcją IPOsystem (Intelligent Production Organization System) od firmy UIBS Teamwork Sp. z o.o. Sp. kom.

IPOsystem to zaawansowany, inteligentny system zarządzania produkcją klasy Smart Factory (Inteligentna Fabryka), który samodzielnie i bezpośrednio steruje dowolnym rodzajem produkcji. System w oparciu o algorytmy wąskiej sztucznej inteligencji (Narrow Artificial Intelligence), bez udziału planistów oraz osób dozoru bezpośredniego na halach produkcyjnych, podejmuje optymalne decyzje dotyczące kolejności realizacji i doboru zasobów dla poszczególnych czynności technologicznych. System na bieżąco, samodzielnie zarządza pracą pracowników i maszyn, uwzględniając w czasie rzeczywistym wszystkie zmiany dotyczące stanu tych zasobów i aktualnej sytuacji na hali produkcyjnej. W przypadku jakichkolwiek odstępstw od założeń normowych, system bezzwłocznie (w przeciągu kilku sekund) wprowadza korekty i dokonuje dodatkowych optymalizacji. Każdy pracownik po zgłoszeniu się do systemu otrzymuje natychmiast polecenie wykonania operacji technologicznej optymalnej na moment jej wydania. Uzyskuje się w ten sposób sterowanie produkcją z najefektywniejszą ścieżką realizacji wszystkich zleceń produkcyjnych i maksymalnym wykorzystaniem dostępnego czasu pracy pracowników i maszyn.

Gratulujemy!


Pozostałe artykuły