Firma Welmasz przeznaczy grant na transfer technologii Product Design and Manufacturing

Firma Welmasz już od ponad dekady zajmuje się prowadzeniem działalności w zakresie projektowania, produkcji i implementacji wszelkiego rodzaju systemów automatyzacji produkcji dla różnych branż przemysłowych. Oferują unikatowe rozwiązania konstrukcyjne dopasowane do potrzeb klienta. 

W ramach projektu, firma skorzysta z grantu na transfer technologii, którego przedmiotem jest nabycie licencji na oprogramowanie zawarte w kolekcji Product Design & Manufacturing

Technologia Product Design & Manufacturing jest to jeden kompletny zestaw narzędzi projektowych i inżynieryjnych od przygotowania koncepcji, przez projektowanie, analizy do wytwarzania. Kolekcja to zintegrowany zestaw profesjonalnych aplikacji łączących wszystkich użytkowników procesu projektowego, od wstępnej koncepcji po produkcję. Używanie wspólnych narzędzi pozwala optymalizować proces rozwoju produktu.

 


Pozostałe artykuły